Recent Activity

Activity stream for all registered members at Thư Viện Luận Văn.

 1. anhsieuno posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Bộ Quan Sát Giảm Bậc Để Quan Sát Từ Thông Rotor Trong Cấu Trúc Điều Khiển Có Tách Kênh

  [IMG] Sử Dụng Bộ Quan Sát Giảm Bậc Để Quan Sát Từ Thông Rotor Trong Cấu Trúc Điều Khiển Có Tách Kênh Trực Tiếp (Direct Decoupling) Cho...

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

  Jul 16, 2019 at 11:27 PM
 2. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Logic Mờ Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ Một Chiều

  [IMG] Lý thuyết hệ mờ được khởi xướng bởi Lotfi A. Zadeh thuộc The University of California. Zadeh đã đưa ra khả năng sử dụng lý thuyết...

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

  Jul 16, 2019 at 11:10 PM
 3. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Tiêu Chuẩn LYAPUNOV. Bàn Về Tính Bị Chặn Của Tiêu Chuẩn LYAPUNOV Đối Với Hệ Không Tự Trị

  [IMG] Một trong những điều kiện, hay tiêu chuẩn chất lượng đầu tiên mà bộ điều khiển cần phải mang được cho hệ thống là tính ổn định....

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

  Jul 16, 2019 at 11:02 PM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Điều Khiển Tách Kênh Quá Trình Đa Biến

  [IMG] Ngày nay tất cả các nhà máy công nghiệp đều có mức độ tự động hoá rất cao. Mục đích của việc tự động hoá này là nâng cao được...

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

  Jul 16, 2019 at 10:57 PM
 5. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Điều Khiển Tần Số Động Cơ Đồng Bộ Công Suất Lớn

  [IMG] Phạm vi sử dụng chính của Máy điện đồng bộ là biến đổi cơ năng thành điện năng, nghĩa là làm máy phát điện. Tuy nhiên, máy điện...

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

  Jul 16, 2019 at 10:51 PM
 6. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Phương Pháp Biến Điệu Vector Không Gian Cho Bộ Biến Tần Ba Pha Bốn Dây

  [IMG] Ngày nay cùng với việc phát triển mạnh mẽ các ứng dụng của khoa học kỹ thuật trong công nghiệp, đặc biệt là trong công nghiệp...

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

  Jul 16, 2019 at 10:46 PM
 7. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Và Phát Triển Hệ Điều Khiển DCS

  [IMG] Hệ thống DCS (Distributed Control System- Hệ điều khiển phân tán) là hệ thống điều khiển hiện đại được áp dụng cho các nhà máy...

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

  Jul 16, 2019 at 10:42 PM
 8. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Điều Khiển Mô Men Trực Tiếp Động Cơ Từ Trở

  [IMG] Ra đời từ những năm 50 của thế kỷ 18, động cơ từ trở thay đổi (SRM) là một trong những loại máy điện quay đầu tiên trên thế giới....

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

  Jul 16, 2019 at 10:36 PM
 9. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Hệ Thống Điều Khiển Bền Vững Thích Nghi Cho Chuyển Động Robot

  [IMG] Ngày nay, các lý thuyết về điều khiển thích nghi đã được phát triển rất đa dạng, có rất nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề...

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

  Jul 16, 2019 at 10:22 PM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Điều Khiển Dự Báo Trên Cơ Sở Mạng Nơron Nhân Tạo

  [IMG] Phương pháp điều khiển dự báo là một phương pháp điều khiển nâng cao trong điều khiển quá trình và đã được sử dụng từ những năm...

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

  Jul 16, 2019 at 10:10 PM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Điều Khiển Đối Tượng Nhiệt Trên Cơ Sở Hệ Logic Mờ

  [IMG] Khoa học kỹ thuật công nghệ ngày càng phát triển đặc biệt là các thiết bị trong công nghiệp. Các giải pháp trong dây chuyền sản...

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

  Jul 16, 2019 at 10:02 PM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Ứng Dụng Các Phương Pháp Nhận Dạng Ảnh Trong Điều Khiển Robot

  [IMG] Sự phát triển của kỹ thuật điện tử và công nghệ thông tin đã kéo theo sự phát triển của một loạt các ngành liên quan. Một trong...

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

  Jul 16, 2019 at 9:44 PM
 13. oniison12312 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Hệ Thống Điều Khiển Lò Hơi 300MW Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại

  [IMG] Dây chuyền 2 nhà máy nhiệt điện Phả Lại là một trong những nhà máy nhiệt điện turbine hơi hiện đại và vận hành ổn định nhất trong...

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

  Jul 16, 2019 at 9:41 PM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Hệ Thống Điều Khiển Chuyển Động Chất Lượng Cao Với Động Cơ Không Đồng Bộ Sử Dụng

  [IMG] Nghiên Cứu Hệ Thống Điều Khiển Chuyển Động Chất Lượng Cao Với Động Cơ Không Đồng Bộ Sử Dụng Bộ Điều Khiển Thích Nghi Tự Chỉnh...

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

  Jul 16, 2019 at 9:38 PM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Hệ Thống Điều Khiển Véc Tơ Động Cơ Không Đồng Bộ Không Dùng Cảm Biến Tốc Độ Làm Việc Ở Vùng Tốc Độ

  [IMG] Hệ Thống Điều Khiển Véc Tơ Động Cơ Không Đồng Bộ Không Dùng Cảm Biến Tốc Độ Làm Việc Ở Vùng Tốc Độ Thấp Một số hệ thống yêu cầu...

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

  Jul 16, 2019 at 9:28 PM
Loading...