Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Công Tác Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Xây Dụng Công Trình Trung Tâm

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jul 6, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Xây Dụng Công Trình Trung Tâm Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Tuyên Quang Trên Địa Bàn Phường Tân Hà, Thành Phố Tuyên Quang
  Đất đai đã trở thành một tư liệu sản xuất đặc biệt và vô cùng quý giá, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở hạ tầng, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng, là nguồn nội lực, nguồn vốn vô cùng to lớn của đất nước. Ngoài ra, trong thời kì phát triển kinh tế mới đất đai còn có thêm chức năng tạo nguồn vốn và thu hút vốn đầu tư phát triển mang ý nghĩa rất quan trọng. Trong điều kiện quỹ đất sử dụng cho các mục đích như xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế… ngày càng hạn hẹp, giá đất ngày càng tăng cao thì việc thu hồi đất để thực hiện các mục tiêu công nghiệp hoá – hiện đại hóa, phát triển kinh tế đất nước là một tất yếu khách quan.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Thanh Thủy
  • Tác giả: Nguyễn Thị Linh Chi
  • Số trang: 67
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...huong-tan-ha-thanh-pho-tuyen-quang-15684.html
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page