Luận Án Tiến Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tham Mưu Của Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Ở Trung Ương

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Hành Chính Công' started by quanh.bv, Jun 10, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Luận án quan niệm Tham mưu trong quản lý hành chính nhà nước là một dạng đặc thù trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước nhằm cung cấp ý kiến, đề xuất phương án, giải pháp để cá nhân, cấp có thẩm quyền xem xét, sử dụng trong quá trình ra quyết định. Chủ thể hoạt động này là những cá nhân, tổ chức chuyên trách trong hệ thống, chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung, kết quả tham mưu. Luận án chứng minh được vai trò, khẳng định được yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện công tác tham mưu của cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương.
  • Luận án tiến sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý hành chính công
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS. Ngô Thành Can
  • Tác giả: Lê Ngọc Hồng
  • Số trang: 221
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=33264
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page