Luận Án Tiến Sĩ Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoà Giải Thương Mại Ở Việt Nam Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, May 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc kết quả của các công trình nghiên cứu trước đây về hoà giải thương mại, luận án có những đóng góp mới về khoa học sau đây:
  Thứ nhất, luận án sử dụng phương pháp hệ thống hoá và phân tích làm sâu sắc thêm một số vấn đề lý luận về hoà giải thương mại bao gồm các khái niệm, đặc điểm pháp lý của hoà giải thương mại, khái niệm pháp luật hoà giải thương mại, quá trình hình thành, hình thức và nội dung pháp luật hoà giải thương mại ở Việt Nam.
  Thứ hai, luận án sử dụng phương pháp thu thập thông tin và phân tích, đối chiếu để làm rõ vai trò của hoà giải thương mại, những yếu tố chi phối pháp luật về hoà giải thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và chỉ ra việc hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ở Việt Nam đặt ra những yêu cầu và thách thức như thế nào đối với hoà giải thương mại;
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật Kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Dương Đăng Huệ, TS. Đoàn Trung Kiên
  • Tác giả: Lê Hương Giang
  • Số trang: 188
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Luật Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=33237
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page

Loading