Luận Án Tiến Sĩ Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Soát Xung Đột Lợi Ích Trong Hoạt Động Công Vụ Ở Việt Nam

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by quanh.bv, Jun 11, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạt động công vụ là "sự mâu thuẫn giữa nghĩa vụ công và lợi ích cá nhân của một công chức mà trong đó lợi ích cá nhân của công chức có khả năng ảnh hưởng không thỏa đáng tới việc hoàn thành các nhiệm vụ và trách nhiệm công của họ". Các tình huống XĐLI là một thực tế đang tồn tại trong nền công vụ của mọi quốc gia. Trên thế giới, XĐLI trong hoạt động công vụ là vấn đề được nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm, vì nó tiềm ẩn nguy cơ lớn dẫn đến tham nhũng. Việc kiểm soát XĐLI trong hoạt động công vụ cũng sẽ giúp ngăn ngừa tham nhũng một cách có hiệu quả, vì vậy hiện tại trên thế giới, việc kiểm soát XĐLI trong hoạt động công vụ được xem là một trong những biện pháp cốt lõi trong cuộc chiến chống tham nhũng.
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành lý luận lịch sử nhà nước và pháp luật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Công Giao
  • Tác giả: Đinh Thị Hương Giang
  • Số trang: 178
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33328
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page