Luận Văn Thạc Sĩ Không Gian Atsuji

Discussion in 'Chuyên Ngành Toán Học' started by nhandanglv123, May 2, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Không Gian Atsuji
  Khái niệm liên tục và liên tục đều của hàm số là một trong những khái niệm cơ bản của giải tích cổ điển cũng như giải tích hiện đại. Khái niệm liên tục đều được giới thiệu đầu tiên cho các hàm số trên không gian Euclide bởi Eduard Heine vào năm 1870. Trong giải tích, chúng ta biết rằng mọi hàm liên tục từ một không gian mêtric compact vào một không gian mêtric bất kỳ thì liên tục đều. Nhưng tính compact thật sự không cần thiết bởi vì mọi hàm số liên tục từ một không gian mêtric rời rạc (X , d) vào một không gian mêtric bất kỳ thì liên tục đều, với d là mêtric.
  • Luận văn thạc sĩ toán học
  • Chuyên ngành Hình học và Tôpô
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hà Thanh
  • Tác giả: Phan Hồng Hải
  • Số trang: 67
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Sư Phạm Tp. HCM 2009
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/6A1B7ED508D2049
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page

Loading