Luận Án Tiến Sĩ Nâng Cao Đạo Đức Công Vụ Cho Cán Bộ, Chiến Sĩ Công An Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chủ Nghĩa DVBC Và DVLS' started by quanh.bv, Jun 11, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Trong cấu trúc nhân cách con người nói chung, người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói riêng, đạo đức giữ vai trò hết sức quan trọng, nó được coi là "nhân", "lõi", là yếu tố "chưng cất", cô đặc của nhân cách. Nói theo cách nói của G.Bandzeladze thì: "Đạo đức là nội dung cốt yếu của tính cách con người" [5, tr.48]; Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói rằng: Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.
  • Luận án tiến sĩ triết học
  • Chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Sỹ Phán
  • Tác giả: Vũ Văn Điệp
  • Số trang: 171
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33314
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page