Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Nhà Nước

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Hàng Hải' started by quanh.bv, Feb 18, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Nhà Nước Chuyên Ngành Hàng Hải Đến Năm 2025, Định Hướng Đến Năm 2035
  Mục đích của luận án là đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
  | Đối tượng nghiên cứu của luận án bao gồm: Công tác QLNN chuyên ngành hàng hải; Các ngành kinh tế hàng hải: Vận tải biển, cảng biển, đóng mới, sửa chữa tàu biển, dịch vụ hàng hải và logistics; Các nhóm giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN chuyên ngành hàng hải.
  Nội dung nghiên cứu của Luận án bao gồm: Cơ sở lý luận về vai trò quản lý của nhà nước, công tác QLNN chuyên ngành hàng hải; Thực tiễn công tác QLNN chuyên ngành hàng hải, các xu hướng quản lý theo hướng tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0; Thực trạng ngành Hàng hải nói chung và công tác QLNN chuyên ngành hàng hải nói riêng, những ưu điểm và tồn tại; Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, đặc biệt là giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý - giải pháp mang tính đột phá.
  • Luận án tiến sĩ hàng hải
  • Chuyên ngành Khoa học hàng hải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Quốc Tiến và PGS.TS. Đào Minh Quân
  • Tác giả: Bùi Văn Minh
  • Số trang: 161
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải Việt Nam 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=32721
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page

Loading