Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Điều Chế Nano Tio2 Và Tio2 Biến Tính Lưu Huỳnh Từ Tinh Quặng Inmenit Bình Định

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Môi Trường' started by nhandanglv123, Apr 21, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Điều Chế Nano Tio2 Và Tio2 Biến Tính Lưu Huỳnh Từ Tinh Quặng Inmenit Bình Định Nhằm Ứng Dụng Làm Vật Liệu Xúc Tác Quang Phân Hủy Một Số Hợp Chất Hữu Cơ Ô Nhiễm Trong Môi Trường Nước
  TiO2 là một hợp chất hóa học có rất nhiều ứng dụng khác nhau trong thực tiễn và đặc biệt, TiO2 với kích thước nanomét có những tính chất ưu việt mà các hợp chất khác không thể có được. Do vậy, hướng nghiên cứu về điều chế TiO2, khảo sát ứng dụng của chúng, … vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự. Thông thường, TiO2 kích thước nanomét được điều chế từ các tiền chất như muối của titan, ankoxit, … và chúng có giá thành rất cao. Giải pháp hướng đến nhằm giảm giá thành điều chế TiO2 là đi từ các quặng chứa titan có sẵn trong tự nhiên như quặng rutin, inmenit, inmenorutin, …
  • Luận án tiến sĩ Hóa học
  • Chuyên ngành Hóa môi trường
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Nội, PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm
  • Tác giả: Nguyễn Tấn Lâm
  • Số trang: 147
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2018
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63268
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page

Loading