Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Phân Vùng Chất Lượng Nước Các Sông, Hồ Trên Địa Bàn TP. Hà Nội Theo Mô Hình Chỉ Số Chất

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường' started by quanh.bv, Jul 10, 2019 at 10:50 PM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Phân Vùng Chất Lượng Nước Các Sông, Hồ Trên Địa Bàn TP. Hà Nội Theo Mô Hình Chỉ Số Chất Lượng Nước (Water Quality Index - WQI)
  Hiện nay ở nước ta và nhiều quốc gia trên thế giới, để đánh giá chất lượng nước (CLN), ô nhiễm nước sông, kênh rạch, ao hồ, nước biển, người ta thường dựa vào việc phân tích các thông số (parameter) CLN riêng biệt, rồi so sánh từng thông số đó với giá trị giới hạn được quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ưu điểm là đánh giá được chất lượng nước theo từng thông số, phương pháp này vẫn còn một số nhược điểm, bao gồm: - Khó phân loại CLN cho một mục đích sử dụng nào đó, chẳng hạn, TCVN 5942-1995 quy định CLN sông (loại A - đạt tiêu chuẩn cấp nước cho sinh hoạt) và cột B (loại B - không đạt tiêu chuẩn cấp nước cho sinh hoạt, chỉ có thể dùng cho các mục đích khác) đối với oxy hoà tan (DO), chất rắn lơ lửng (SS) và tổng coliform (TC) tương ứng như sau: DO = 6 mg/L và 4 mg/L; SS = 20 mg/L và 80 mg/L; TC = 5000 MPN/100mL và 10.000 MPN/100mL.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Trình
  • Tác giả: Dương Đức Bình
  • Số trang: 123
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13417
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page