Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Phát Triển Doanh Nghiệp Sản Xuất Bia Theo Hướng Tăng Trưởng Xanh

Discussion in 'Môi Trường Trong Phát Triển Bền Vững' started by nhandanglv123, Apr 21, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Phát Triển Doanh Nghiệp Sản Xuất Bia Theo Hướng Tăng Trưởng Xanh Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội
  Hiện nay, tăng trưởng xanh (TTX) là xu thế tất yếu và là một trong những trọng tâm được ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển của nhiều quốc gia vì sự phát triển bền vững [Trương Quang Học và Hoàng Văn Thắng, 2015]. Ở Việt Nam, thúc đẩy TTX không chỉ là yêu cầu trong quá trình hội nhập, mà quan trọng hơn là xuất phát từ yêu cầu nội tại của nền kinh tế với những yếu kém, bất cập, đòi hỏi phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đó là chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp, phát triển chưa bền vững; tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào khai thác tài nguyên, phát sinh nhiều khí thải nhà kính và chất thải ra môi trường...
  • Luận án tiến sĩ Môi trường
  • Chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững
  • Người hướng dẫn: GS.TSKH. Trương Quang Học, PGS. TS. Nguyễn Danh Sơn
  • Tác giả: Hoàng Hồng Hạnh
  • Số trang: 192
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62646
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page

Loading