Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Phát Triển Mô Hình Toán Học Thích Ứng Việc Mô Phỏng Chuyển Động Tàu Nhiều Loại Thiết Bị

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Hàng Hải' started by quanh.bv, Jun 15, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Phát Triển Mô Hình Toán Học Thích Ứng Việc Mô Phỏng Chuyển Động Tàu Nhiều Loại Thiết Bị Đẩy
  Công ước STCW 1978 và sửa đổi năm 2010 nhận thức được tầm quan trọng và qui định việc tăng cường sử dụng mô phỏng buồng lái trong đào tạo nghiệp vụ hàng hải. Trong thực tiễn hiện nay, ngoài yêu cầu luật định, nhu cầu đào tạo bằng mô phỏng trên thế giới cũng trở nên cấp thiết đòi hỏi các cơ sở đào tạo hàng hải phải trang bị mô phỏng buồng lái có khả năng mô phỏng các loại tàu có thiết bị đẩy khác nhau. Ngoài chức năng huấn luyện và đào tạo, hệ thống mô phỏng buồng lái còn có thể khai thác trong việc nghiên cứu tính khả thi của thiết kế tàu, thiết kế cảng và luồng hàng hải. Ứng dụng này có thể áp dụng đối với các tàu bè hiện hữu cũng như trong giai đoạn thiết kế. Để thực hiện, cần phải thiết lập mô hình toán chuyển động của tàu phù hợp và đáp ứng độ chính xác cho từng tàu cụ thể.
  • Luận án tiến sĩ Hàng hải
  • Chuyên ngành Khoa học Hàng hải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Trần Cảnh Vinh
  • Tác giả: Đỗ Thành Sen
  • Số trang: 131
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giao Thông Vận Tải TP Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=33107
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page