Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục Tại Các Trường Đại Học Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Jun 11, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục Tại Các Trường Đại Học Việt Nam Việt Nam
  Góp phần làm sáng tỏ và bổ sung thêm những vấn đề lý luận về quản lý đào tạo trình độ ThS nói chung và quản lý đào tạo trình độ ThS chuyên ngành QLGD ở trường ĐH Việt Nam; Sử dụng tiếp cận quá trình đào tạo, kết hợp với tiếp cận CIPO và tiếp cận quá trình quản lý để xác định các nội dung quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành QLGD. Theo đó, nội dung cơ bản của QLĐT TĐ ThS chuyên ngành QLGD ở trường ĐH bao gồm: (1) Quản lý công tác tuyển sinh (2) Quản lý chương trình đào tạo (3) Quản lý quá trình dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo (4) Quản lý đội ngũ giảng viên, viên chức quản lý và viên chức hành chính; (5) Quản lý cơ sở vật chất và tài chính (6) Quản lý môi trường đào tạo.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Minh Hằng, PGS.TS Nguyễn Minh Đức
  • Tác giả: Nguyễn Thu Hà
  • Số trang: 253
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quản lý Giáo dục 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33275
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   
  Last edited: Jun 11, 2019

Share This Page