Luận Văn Thạc Sĩ Thực Hiện Chính Sách Giải Quyết Khiếu Nại Từ Thực Tiễn Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Công' started by quanh.bv, Jul 10, 2019 at 8:38 PM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Khiếu nại hành chính là hiện tượng xã hội khách quan thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động quản lý của nhà nước. Đồng thời, là một trong những hình thức thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để công dân tham gia vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Quyền khiếu nại là quyền tự do, dân chủ cơ bản của mọi công dân đã được Hiến pháp nước ta quy định và bảo đảm tổ chức thực hiện, đồng thời vừa là một trong những công cụ pháp lý để công dân đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, nhằm để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành chính sách công
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh
  • Tác giả: Lưu Đức Phương
  • Số trang: 86
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17869
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page