Luận Án Tiến Sĩ Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước Trong Điều Kiện Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by admin, Jul 7, 2019.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh giá được tổng quan các công trình ở trong và ngoài nước về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; - Đưa ra khái niệm, bản chất, đặc điểm của TNBTCNN và vai trò của TNBTCNN trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đối với TNBTCNN; - Đánh giá được quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về TNBTCNN; thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về TNBTCNN ở Việt Nam và chỉ ra những hạn chế, bất cấp, nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó trên cơ sở nhận thức về yêu cầu của nhà nước pháp quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức; việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo tinh thần của Hiến pháp 2013; - Đưa ra được hệ quan điểm và những giải pháp bảo đảm thực hiện TNBTCNN trong điều kiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành LL&LS NN&PL
  • Mã số: 62380101
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Tịnh
  • Hướng dẫn: Phạm Hồng Thái
  • 174 Trang
  • File PDF-SCAN
  • Trường ĐH Luật Hà Nội 2017
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/flowpaper/?bitsid=68991a1f-8bc1-4fee-b06f-e2d6008c2c49
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page