Luận Án Tiến Sĩ Truyền Thuyết Phạm Nhan Và Tín Ngưỡng Thờ Ác Thần Của Người Việt Ở Bắc Bộ

Discussion in 'Chuyên Ngành Văn Học Dân Gian' started by quanh.bv, May 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Văn học dân gian là một bộ phận không thể tách rời của văn hóa dân gian, một thành phần không nhỏ trong nội hàm khái niệm Folklore, văn học dân gian gắn bó mật thiết với những sinh hoạt văn hóa xã hội của nhân dân. Mối quan hệ giữa văn học dân gian trong đó có thể loại truyền thuyết với những sinh hoạt tín ngưỡng dân gian là mối quan hệ có tính chất quy luật, tương tác lẫn nhau. Truyền thuyết tạo cho những hoạt động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng thêm phong phú, thiêng liêng, cao cả, ngược lại chính những hoạt động văn hóa này nhằm minh chứng, khẳng định cho sự tồn tại của thể loại truyền thuyết.
  • Luận án tiến sĩ Văn học
  • Chuyên ngành Văn học dân gian
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hà
  • Tác giả: Đoàn Thị Ngọc Anh
  • Số trang: 204
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33240
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page

Loading