Luận Án Tiến Sĩ Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Công Tác Giáo Dục Chủ Nghĩa Yêu Nước Cho Thanh Niên Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Tác Tư Tưởng' started by quanh.bv, May 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Công Tác Giáo Dục Chủ Nghĩa Yêu Nước Cho Thanh Niên Việt Nam Hiện Nay
  Luận án đã phân tích và làm rõ thêm những vấn đề lý luận về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên Việt Nam hiện nay, theo đó đưa ra định nghĩa mới về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên Việt Nam hiện nay là áp dụng những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động giáo dục có tính hệ thống, có chủ đích của Đảng, Nhà nước nhằm hình thành những phẩm chất tốt đẹp cho thanh niên, đó là tình yêu, lòng trung thành và ý thức phục vụ Tổ quốc. Đặc biệt, luận án đã chỉ ra được nội dung giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; ra sức học tập, hăng hái lao động và tôn trọng pháp luật; tiên phong, xung kích trong phong trào hành động cách mạng; đoàn kết với thanh niên các nước trên thế giới.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Công tác tư tưởng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS. Lưu Văn An; PGS,TS. Mai Đức Ngọc
  • Tác giả: Ngô Xuân Dương
  • Số trang: 205
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33179
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page

Loading