Luận Án Tiến Sĩ Yếu Tố Văn Hóa Dân Gian Trong Tiểu Thuyết Việt Nam Từ 1986 Đến 2000

Discussion in 'Chuyên Ngành Văn Học Việt Nam' started by quanh.bv, Jun 11, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Mối quan hệ giữa văn hóa dân gian (VHDG) và văn học viết không phải là một vấn đề mới. Nó xuất hiện ngay từ những ngày đầu hình thành văn học viết. Là hai loại hình nghệ thuật khu biệt tương đối trong tất cả các tiêu chí và cách thức phân loại, văn hóa dân gian và văn học viết có sự tương tác đa chiều. Đây là một tất yếu và sự thâm nhập văn hóa dân gian vào văn học viết cũng là một quy luật dĩ nhiên của tiến trình lịch sử. Từ việc đơn thuần chỉ ra các yếu tố dân gian thuộc phạm vi hình thức (như motif, hình ảnh, cốt truyện, ngôn ngữ, thể loại…), người ta đã nhìn sâu hơn đến chiều kích tư tưởng, tinh thần (như tín ngưỡng, các nghi lễ, tập quán dân gian) thể hiện trong các sáng tác văn học. Trước kho tàng văn hóa dân gian vô cùng phong phú, mỗi nhà văn tiếp nhận đến đâu, tiếp nhận như thế nào và thể hiện “tri thức dân gian” ra sao lại tùy thuộc vào tài năng và cá tính của tác giả.
  • Luận án tiến sĩ Văn học
  • Chuyên ngành Văn học Việt Nam
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Trọng Thưởng, PGS.TS Hoàng Thị Huế
  • Tác giả: Phan Thúy Hằng
  • Số trang: 160
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Huế 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33397
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   

Share This Page