Trao Đổi & Thảo Luận

Hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên luận văn và đóp góp phát triển diễn đàn

 1. Giới Thiệu Sách Xưa

  Bảo tồn và chia sẽ những tác phẩm ngày xưa.
  Discussions:
  1,389
  Messages:
  1,389
  RSS
 2. Teaching Resource Pack

  iTools DVD-ROM, Classware DVD-ROM, Interactive Whiteboard DVD-ROM, Presentation Tool DVD-ROM
  Discussions:
  597
  Messages:
  597
  RSS
 3. Giới Thiệu Sách Hay

  Sách là một loạt các tờ giấy có chữ hoặc hình ảnh được viết tay hoặc in ấn, được buộc hoặc dán với nhau về một phía. Một tờ trong cuốn sách được gọi là một trang sách. Sách ở dạng điện tử được gọi là sách điện tử hoặc e-book
  Discussions:
  62
  Messages:
  62
  RSS
 4. Viện Đại Học Sài Gòn

  Viện Đại học Sài Gòn (còn gọi là "Sài Gòn Đại Học Đường"; tên tiếng Anh: The University of Saigon) là một viện đại học công lập ở Sài Gòn, được thành lập vào tháng 3 năm 1957 của chính quyền miền nam Việt Nam Cộng hoà. Đây là viện đại học được xem là có uy tín nhất ở miền Nam Việt Nam thời bấy giờ, cung cấp các giáo sư đi thỉnh giảng ở các viện đại học khác. Viện đại học này cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, và tiến sĩ. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền mới giải thể Viện Đại học Sài Gòn.
  Discussions:
  988
  Messages:
  988
  RSS