Chuyên Ngành Chính Trị Học

Người học được trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có kiến thức tổng hợp, nhất là về khoa học xã hội và nhân văn. Hiểu biết sâu sắc về khoa học chính trị: Lịch sử tư tưởng chính trị; Quyền lực chính trị; Thể chế chính trị; Quan hệ chính trị quốc tế; Xã hội học chính trị; Phương pháp xử lý điểm nóng chính trị; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý…

Sort By:
Title
Replies ↓ Views
Last Message
 1. Replies:
  0
  Views:
  1,967
 2. Replies:
  0
  Views:
  34
 3. Replies:
  0
  Views:
  220
 4. Replies:
  0
  Views:
  315
 5. Replies:
  0
  Views:
  271
 6. Replies:
  0
  Views:
  310
 7. Replies:
  0
  Views:
  295
 8. Replies:
  0
  Views:
  409
 9. Replies:
  0
  Views:
  263
 10. Replies:
  0
  Views:
  252
 11. Replies:
  0
  Views:
  141
 12. Replies:
  0
  Views:
  360
 13. Replies:
  0
  Views:
  315
 14. Replies:
  0
  Views:
  287
 15. Replies:
  0
  Views:
  296
 16. Replies:
  0
  Views:
  326
 17. Replies:
  0
  Views:
  262
 18. Replies:
  0
  Views:
  248
 19. Replies:
  0
  Views:
  203
 20. Replies:
  0
  Views:
  275
 21. Replies:
  0
  Views:
  197

Thread Display Options

Loading...