Chuyên Ngành Chính Trị Học

Người học được trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có kiến thức tổng hợp, nhất là về khoa học xã hội và nhân văn. Hiểu biết sâu sắc về khoa học chính trị: Lịch sử tư tưởng chính trị; Quyền lực chính trị; Thể chế chính trị; Quan hệ chính trị quốc tế; Xã hội học chính trị; Phương pháp xử lý điểm nóng chính trị; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý…

Sort By:
Title ↓
Replies Views
Last Message
 1. Replies:
  0
  Views:
  1,967
 2. Replies:
  0
  Views:
  143
 3. Replies:
  0
  Views:
  110
 4. Replies:
  0
  Views:
  582
 5. Replies:
  0
  Views:
  604
 6. Replies:
  0
  Views:
  106
 7. Replies:
  0
  Views:
  114
 8. Replies:
  0
  Views:
  93
 9. Replies:
  0
  Views:
  123
 10. Replies:
  0
  Views:
  226
 11. Replies:
  0
  Views:
  677
 12. Replies:
  0
  Views:
  731
 13. Replies:
  0
  Views:
  775
 14. Replies:
  0
  Views:
  789
 15. Replies:
  0
  Views:
  721
 16. Replies:
  0
  Views:
  125
 17. Replies:
  0
  Views:
  103
 18. Replies:
  0
  Views:
  123
 19. Replies:
  0
  Views:
  701
 20. Replies:
  0
  Views:
  137
 21. Replies:
  0
  Views:
  93

Thread Display Options

Loading...