Chuyên Ngành Chính Trị Học

Người học được trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có kiến thức tổng hợp, nhất là về khoa học xã hội và nhân văn. Hiểu biết sâu sắc về khoa học chính trị: Lịch sử tư tưởng chính trị; Quyền lực chính trị; Thể chế chính trị; Quan hệ chính trị quốc tế; Xã hội học chính trị; Phương pháp xử lý điểm nóng chính trị; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý…

Sort By:
Title
Replies Views ↓
Last Message
 1. Replies:
  0
  Views:
  1,967
 2. Replies:
  0
  Views:
  1,241
 3. Replies:
  0
  Views:
  1,135
 4. Replies:
  0
  Views:
  1,093
 5. Replies:
  0
  Views:
  1,002
 6. Replies:
  0
  Views:
  949
 7. Replies:
  0
  Views:
  933
 8. Replies:
  0
  Views:
  925
 9. Replies:
  0
  Views:
  886
 10. Replies:
  0
  Views:
  865
 11. Replies:
  0
  Views:
  860
 12. Replies:
  0
  Views:
  848
 13. Replies:
  0
  Views:
  841
 14. Replies:
  0
  Views:
  817
 15. Replies:
  0
  Views:
  814
 16. Replies:
  0
  Views:
  789
 17. Replies:
  0
  Views:
  781
 18. Replies:
  0
  Views:
  775
 19. Replies:
  0
  Views:
  770
 20. Replies:
  0
  Views:
  747
 21. Replies:
  0
  Views:
  744

Thread Display Options

Loading...