Chuyên Ngành Chính Trị Học

Người học được trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có kiến thức tổng hợp, nhất là về khoa học xã hội và nhân văn. Hiểu biết sâu sắc về khoa học chính trị: Lịch sử tư tưởng chính trị; Quyền lực chính trị; Thể chế chính trị; Quan hệ chính trị quốc tế; Xã hội học chính trị; Phương pháp xử lý điểm nóng chính trị; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý…

Sort By:
Title
Replies Views ↓
Last Message
 1. Replies:
  0
  Views:
  401
 2. Replies:
  0
  Views:
  336
 3. Replies:
  0
  Views:
  301
 4. Replies:
  0
  Views:
  262
 5. Replies:
  0
  Views:
  258
 6. Replies:
  0
  Views:
  240
 7. Replies:
  0
  Views:
  224
 8. Replies:
  0
  Views:
  219
 9. Replies:
  0
  Views:
  214
 10. Replies:
  0
  Views:
  197
 11. Replies:
  0
  Views:
  193
 12. Replies:
  0
  Views:
  189
 13. Replies:
  0
  Views:
  181
 14. Replies:
  0
  Views:
  177
 15. Replies:
  0
  Views:
  171
 16. Replies:
  0
  Views:
  167
 17. Replies:
  0
  Views:
  162
 18. Replies:
  0
  Views:
  160
 19. Replies:
  0
  Views:
  160
 20. Replies:
  0
  Views:
  159

Thread Display Options

Loading...