Chuyên Ngành Giáo Dục

Hỗ trợ link Google Drive trọn bộ: Zalo/Viber/Line: 0944.625.325 ...

 1. Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục

  Đào tạo chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt; có năng lực thiết kế và triển khai các hoạt động đo lường và đánh giá trong giáo dục đáp ứng nhu cầu thực tiễn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và phát hiện, giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục; tạo điều kiện, cơ sở cho học viên tiếp tục nghiên cứu và học tập trong lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục.
  Discussions:
  208
  Messages:
  212
  RSS
 2. Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục

  Đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và có năng lực thực hành trong lĩnh vực Lý luận và lịch sử giáo dục; có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo; phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa khoa học, công nghệ; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học.
  Discussions:
  125
  Messages:
  127
  RSS
 3. Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Đào tạo cử nhân Quản lý Giáo dục có phẩm chất và năng lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục - giáo dục; có khả năng thực hiện công tác nghiên cứu, tư vấn về giáo dục ở các tổ chức khác; có thể bồi dưỡng thêm để làm công tác nghiên cứu và giảng dạy về Khoa học quản lý giáo dục, các môn học chuyên ngành quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục - đào tạo; có khả năng tiếp tục học ở bậc học cao hơn ở các trường đại học trong và ngoài nước.
  Discussions:
  2,472
  Messages:
  2,481
  RSS
 4. Chuyên Ngành Giáo Dục Học

  Cử nhân ngành Giáo dục học có thể phục vụ trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực (giáo dục, sản xuất, kinh tế…), có thể tham gia thực hiện các đề tài, các chương trình nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp, nhiều quy mô khác nhau nhằm giải quyết những vấn đề giáo dục phát sinh trong tiến trình phát triển xã hội.
  Discussions:
  247
  Messages:
  247
  RSS
 5. Chuyên Ngành Giáo Dục Thể Chất

  Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/ dạy học môn Giáo dục Thể chất ở trường Trung học cơ sở (THCS), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.
  Discussions:
  102
  Messages:
  103
  RSS
 6. Chuyên Ngành Giáo Dục Tiểu Học

  Sinh viên tốt nghiệp đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng nhiệm vụ của giáo viên tiểu học, có khả năng thích ứng với những đổi mới giáo dục ở tiểu học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; có khả năng nghiên cứu khoa học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng sự phát triển của giáo dục tiểu học trong những thập kỉ tới.
  Discussions:
  154
  Messages:
  158
  RSS
 7. Chuyên Ngành Giáo Dục Mầm Non

  Đào tạo cử nhân giáo dục mầm non có phẩm chất và năng lực đáp ứng tốt yêu cầu của công việc chăm sóc và giáo dục trẻ từ 06 tháng đến 06 tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non; đồng thời có khả năng thực hiện công tác chuyên môn, nghiên cứu, tư vấn về giáo dục mầm non ở các tổ chức khác; có thể được đào tạo thêm để làm công tác quản lý giáo dục mầm non và giảng dạy các bộ môn chuyên ngành giáo dục mầm non. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng tiếp tục học ở bậc học cao hơn về lĩnh vực giáo dục mầm non ở các trường đại học trong và ngoài nước.
  Discussions:
  210
  Messages:
  210
  RSS
 8. Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý

  Đào tạo giáo viên THPT, cán bộ giảng dạy cao đẳng, đại học có trình độ cử nhân chính quy và các hệ chuyên tu, tại chức, đại học từ xa về đại học sư phạm Vật lí. Đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ vật lý về các lĩnh vực Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn và Khoa học giáo dục về Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý cho các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan nghiên cứu trong cả nước. Nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực: Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Khoa học Vật liệu, Vật lý môi trường, Vật lý Thiên văn, Vật lý Điện tử và Khoa học giáo dục về Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý.
  Discussions:
  503
  Messages:
  504
  RSS
 9. Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Ngữ Văn

  Bộ môn gồm hai nhóm chuyên môn chính: nhóm Lí luận văn học và nhóm Phương pháp dạy học Ngữ văn. Phân chia thành các nhóm chuyên môn hẹp để thuận lợi cho việc giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn học thuật, hội thảo và nghiên cứu khoa học; còn về mặt tổ chức thì cả hai nhóm đều đặt trong sự quản lí và điều hành chung của Bộ môn.
  Discussions:
  250
  Messages:
  250
  RSS
 10. Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Toán Học

  Đào tạo giáo viên Toán THPT có trình độ Đại học (từ năm 2006 có cả hệ Cử nhân Toán), đào tạo nâng cấp giáo viên Toán THCS từ trình độ Cao đẳng lên Đại học. Đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ thuộc các chuyên ngành Toán học và chuyên ngành Lí luận và PPDH bộ môn Toán.
  Discussions:
  467
  Messages:
  468
  RSS
 11. Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Sinh Học

  Học xong chương trình Thạc sĩ Sư phạm Sinh học, người học có khả năng dạy tốt môn Sinh ở bậc phổ thông, cao đẳng, đại học, và có khả năng học tiếp ngành Sinh học ở bậc học cao hơn.
  Discussions:
  155
  Messages:
  156
  RSS
 12. Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Hóa Học

  Đào tạo Cử nhân khoa học Hóa học, đào tạo Sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ Hóa học) làm công tác giảng dạy Hóa học ở các trường Trung học phổ thông, Cao đẳng, Đại học và công tác nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu.
  Discussions:
  331
  Messages:
  331
  RSS
 13. Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Lịch Sử

  Liên hệ Admin để được hỗ trợ copy USB/HDD/DVD hoặc Google Drive toàn bộ chuyên ngành!

  Discussions:
  57
  Messages:
  58
  RSS
 14. Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật

  Liên hệ Admin để được hỗ trợ copy USB/HDD/DVD hoặc Google Drive toàn bộ chuyên ngành!

  Discussions:
  21
  Messages:
  21
  RSS
 15. Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Địa Lý

  Liên hệ Admin để được hỗ trợ copy USB/HDD/DVD hoặc Google Drive toàn bộ chuyên ngành!

  Discussions:
  57
  Messages:
  59
  RSS
 16. Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Tiếng Anh

  Liên hệ Admin để được hỗ trợ copy USB/HDD/DVD hoặc Google Drive toàn bộ chuyên ngành!

  Discussions:
  8
  Messages:
  8
  RSS
 17. Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Tiểu Học

  Liên hệ Admin để được hỗ trợ copy USB/HDD/DVD hoặc Google Drive toàn bộ chuyên ngành!

  Discussions:
  5
  Messages:
  5
  RSS
 18. Chuyên Ngành Sư Phạm Kỹ Thuật

  Liên hệ Admin để được hỗ trợ copy USB/HDD/DVD hoặc Google Drive toàn bộ chuyên ngành!

  Discussions:
  11
  Messages:
  11
  RSS
 19. Tâm Lý Học Lâm Sàng Trẻ Em Và Vị Thành Niên

  Liên hệ Admin để được hỗ trợ copy USB/HDD/DVD hoặc Google Drive toàn bộ chuyên ngành!

  Discussions:
  20
  Messages:
  20
  RSS
Sort By:
Title
Replies Views
Last Message ↓
 1. Replies:
  0
  Views:
  79
 2. Replies:
  0
  Views:
  78
 3. Replies:
  0
  Views:
  74
 4. Replies:
  0
  Views:
  87
 5. Replies:
  0
  Views:
  83
 6. Replies:
  0
  Views:
  74
 7. Replies:
  0
  Views:
  103
 8. Replies:
  0
  Views:
  173
 9. Replies:
  0
  Views:
  175
 10. Replies:
  0
  Views:
  151
 11. Replies:
  0
  Views:
  145
 12. Replies:
  0
  Views:
  158
 13. Replies:
  0
  Views:
  131
 14. Replies:
  0
  Views:
  178
 15. Replies:
  0
  Views:
  178
 16. Replies:
  0
  Views:
  175
 17. Replies:
  0
  Views:
  174
 18. Replies:
  0
  Views:
  157
 19. Replies:
  0
  Views:
  136
 20. Replies:
  0
  Views:
  172

Thread Display Options

Loading...