quanh.bv's Recent Activity

 1. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đo Lường Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Kiểm Định - Nghiên Cứu Trên Địa Bàn

  [ATTACH] Đo Lường Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Kiểm Định - Nghiên Cứu Trên Địa Bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nhu...

  upload_2023-6-2_4-24-36.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Jun 2, 2023 at 4:25 AM
 2. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Đối Với Lòng Tin Và Sự Trung Thành - Một Nghiên Cứu Tại

  [ATTACH] Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Đối Với Lòng Tin Và Sự Trung Thành - Một Nghiên Cứu Tại TP. Vũng Tàu Khái niệm trách...

  upload_2023-6-2_4-21-2.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Jun 2, 2023 at 4:20 AM
 3. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Ảnh Hưởng Của Chất Lượng Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử (E-Banking) Lên Sự Hài Lòng Của Khách Hàng

  [ATTACH] Ảnh Hưởng Của Chất Lượng Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử (E-Banking) Lên Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Tại Ngân Hàng BIDV - Chi Nhánh Bà...

  upload_2023-6-2_4-17-32.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Jun 2, 2023 at 4:17 AM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Huy Động Tiền Gửi Tiết Kiệm Của Khách Hàng Cá Nhân Tại Agribank

  [ATTACH] Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Huy Động Tiền Gửi Tiết Kiệm Của Khách Hàng Cá Nhân Tại Agribank Chi Nhánh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đối...

  upload_2023-6-2_4-14-6.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Jun 2, 2023 at 4:13 AM
 5. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Công Việc Của Viên Chức Trong Môi Trường Ứng Dụng Công Nghệ

  [ATTACH] Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Công Việc Của Viên Chức Trong Môi Trường Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Tại Sở Tài Nguyên Và Môi...

  upload_2023-6-2_4-6-0.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Jun 2, 2023 at 4:05 AM
 6. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lòng Trung Thành Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Truyền Hình

  [ATTACH] Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lòng Trung Thành Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Truyền Hình Trả Tiền Của Công Ty TNHH Truyền...

  upload_2023-6-2_3-20-47.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Jun 2, 2023 at 3:23 AM
 7. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Tạo Sự Thay Đổi Đến Sự Hài Lòng Và Lòng Trung Thành Của Nhân Viên

  [ATTACH] Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Tạo Sự Thay Đổi Đến Sự Hài Lòng Và Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Tại Công Ty Điện Lực Bà Rịa...

  upload_2023-6-2_2-28-14.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Jun 2, 2023 at 2:40 AM
 8. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Động Lực Làm Việc Của Cán Bộ Công Nhân Viên Tại Công Ty Liên Doanh Vietsovp

  [ATTACH] Vấn đề nghiên cứu về động lực làm việc của cán bộ, nhân viên ở các doanh nghiệp đang trở nên hết sức cấp bách bởi sự gia tăng...

  upload_2023-6-2_2-24-59.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Jun 2, 2023 at 2:25 AM
 9. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Vay Vốn Của Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần

  [ATTACH] Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Vay Vốn Của Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB),...

  upload_2023-6-2_2-10-36.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Jun 2, 2023 at 2:12 AM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Chấp Nhận Marketing Mạng Xã Hội - Một Nghiên Cứu Tại TP. Vũng Tàu

  [ATTACH] Trong những thập kỷ vừa qua, tầm quan trọng và sự phổ biến của mạng xã hội đã tăng lên chóng mặt cùng với sự phát triển công...

  upload_2023-6-1_23-47-0.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Jun 1, 2023 at 11:46 PM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Nhu Cầu Tín Dụng Của Sinh Viên Tại Trường Đại Học Bà Rịa

  [ATTACH] Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Nhu Cầu Tín Dụng Của Sinh Viên Tại Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu Với sứ mệnh Trường Đại...

  upload_2023-6-1_23-32-49.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Jun 1, 2023 at 11:36 PM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Giải Pháp Nhằm Đảm Bảo Tiến Độ Và Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Các Dự Án Đầu Tư Sử Dụng Vốn

  [ATTACH] Một Số Giải Pháp Nhằm Đảm Bảo Tiến Độ Và Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Các Dự Án Đầu Tư Sử Dụng Vốn Ngân Sách Tỉnh Tại Tỉnh Bà...

  upload_2023-6-1_20-0-58.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Jun 1, 2023 at 8:00 PM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Doanh Nghiệp Về Chất Lượng Dịch Vụ Hải Quan Điện Tử Tại Chi Cục

  [ATTACH] Giải Pháp Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Doanh Nghiệp Về Chất Lượng Dịch Vụ Hải Quan Điện Tử Tại Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Phú...

  upload_2023-6-1_19-55-52.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Jun 1, 2023 at 7:56 PM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Giải Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Công Chức Thuộc Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  [ATTACH] “Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức thuộc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”, được nghiên cứu với mục...

  upload_2023-6-1_19-44-38.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Jun 1, 2023 at 7:44 PM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Giải Pháp Marketing Sản Phẩm Dịch Vụ Truyền Hình Cáp Do Công Ty SCTV Cung Cấp Tại Tỉnh Bà Rịa

  [ATTACH] Một Số Giải Pháp Marketing Sản Phẩm Dịch Vụ Truyền Hình Cáp Do Công Ty SCTV Cung Cấp Tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu “Một số giải...

  upload_2023-6-1_19-42-12.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Jun 1, 2023 at 7:41 PM