quanh.bv's Recent Activity

 1. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

  [ATTACH] Nên kinh tế thị trường với xu hướng toàn cầu hoá kinh tế và quốc tế hoá các luồng tài chính đã tạo ra những thay đổi lớn trong...

  upload_2023-11-30_1-10-27.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Nov 30, 2023 at 1:26 AM
 2. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Khuyến Nông Lào

  [ATTACH] Ngân hàng Khuyến nông Lào là một trong những Ngân hàng của nhà nước hoạt động theo cơ chế của một Ngân hàng thương mại, ra đời...

  upload_2023-11-30_0-47-15.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Nov 30, 2023 at 12:57 AM
 3. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Rủi Ro Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Petrolimex

  [ATTACH] Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là hoạt động kinh doanh đặc thù hoạt động theo cơ chế chuyển giao...

  upload_2023-11-29_23-27-19.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Nov 29, 2023 at 11:32 PM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Của Chính Quyền Tỉnh Phongsaly Đối Với Nguồn Hỗ Trợ Phát Triển Chính Thức (ODA)

  [ATTACH] Phongsaly là m ột trong những tỉnh nghèo, là tỉnh miền núi nằm ở cực Bắc của nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào. Tỉnh gồm có 23...

  upload_2023-11-29_17-27-56.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Nov 29, 2023 at 11:27 PM
 5. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Chất Lượng Cà Phê Nhân Xuất Khẩu Tại Công Ty Cổ Phần Thái Hòa - Quảng Trị

  [ATTACH] Nen kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới. Các hoạt động kinh tế song phương và đa phương...

  upload_2023-11-29_17-20-38.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Nov 29, 2023 at 5:24 PM
 6. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Sản Phẩm Dịch Vụ Thẻ Của Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

  [ATTACH] Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giói và quá trình toàn cầu hóa, các quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ từng...

  upload_2023-11-29_3-55-16.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Nov 29, 2023 at 3:31 PM
 7. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Internet ADSL Của VNPT Tại Viễn Thông Nghệ An

  [ATTACH] Sự xuất hiện của Internet đã thúc đẩy thế giới tiến nhanh về phía trước, và đưa cả thế giới sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên...

  upload_2023-11-29_3-51-31.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Nov 29, 2023 at 3:55 AM
 8. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Của Công Ty TNHH Giao Nhận

  [ATTACH] Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Của Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hà Thành Vận tải ngoại...

  upload_2023-11-29_3-37-35.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Nov 29, 2023 at 3:41 AM
 9. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Tại Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội Theo Hướng

  [ATTACH] Một Số Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Tại Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội Theo Hướng Trở Thành Trường Đại Học Mục tiêu...

  upload_2023-11-29_3-32-56.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Nov 29, 2023 at 3:37 AM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Chính Sách Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường Rừng Tại Tỉnh Sơn La

  [ATTACH] Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Chính Sách Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường Rừng Tại Tỉnh Sơn La Sau Hai Năm Tổ Chức Thực Hiện Thí Điểm...

  upload_2023-11-29_3-5-5.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Nov 29, 2023 at 3:32 AM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Tổ Chức Thực Thi Chính Sách Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất

  [ATTACH] Hoàn Thiện Tổ Chức Thực Thi Chính Sách Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Của Chính Quyền Thị Xã Thái...

  upload_2023-11-29_3-0-40.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Nov 29, 2023 at 3:05 AM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính Hoạt Động Có Thu Tại Các Đơn Vị Sự Nghiệp Có Thu Thuộc Bộ

  [ATTACH] Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính Hoạt Động Có Thu Tại Các Đơn Vị Sự Nghiệp Có Thu Thuộc Bộ Công An Công tác tài chính...

  upload_2023-11-29_1-22-51.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Công

  Nov 29, 2023 at 1:28 AM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Bộ Công Thương Lào

  [ATTACH] Sự phát trien đội ngũ cán bộ là khâu then chốt nhằm phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập...

  upload_2023-11-29_1-20-4.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Nov 29, 2023 at 1:23 AM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước Cấp Quận Tại Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

  [ATTACH] Hoạt động tài chính gắn liền với hoạt động của nhà nước. Nó vừa là nguồn lực để nhà nước thực hiện tốt chức năng của mình, vừa...

  upload_2023-11-29_1-16-36.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Nov 29, 2023 at 1:20 AM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Quản Lý Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Đại Lý Long Biên Ford Giai Đoạn 2013 - 2015

  [ATTACH] Quản lý bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh ô tô hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do nền kinh tế Việt Nam và toàn...

  upload_2023-11-28_23-19-34.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Nov 28, 2023 at 11:23 PM