quanh.bv's Recent Activity

 1. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu, Đánh Giá Phương Thức Đồng Quản Lý Tại Vùng Đệm Vườn Quốc Gia Xuân Thủy, Tỉnh Nam Định

  [IMG] Nghiên Cứu, Đánh Giá Phương Thức Đồng Quản Lý Tại Vùng Đệm Vườn Quốc Gia Xuân Thủy, Tỉnh Nam Định Làm Cơ Sở Cho Việc Bảo Vệ Và...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Học

  May 18, 2021 at 10:34 AM
 2. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Tính Đa Dạng Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Bảo Tồn Thực Vật Thân Gỗ Tại Khu Rừng Tự Nhiên

  [IMG] Nghiên Cứu Tính Đa Dạng Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Bảo Tồn Thực Vật Thân Gỗ Tại Khu Rừng Tự Nhiên Rú Lịnh, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Học

  May 18, 2021 at 10:20 AM
 3. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Bước Đầu Tiếp Cận Một Số Nguyên Tắc Trong Quản Lý Hệ Sinh Thái Rừng Ngập Mặn Tại Vườn Quốc Gia

  [IMG] Bước Đầu Tiếp Cận Một Số Nguyên Tắc Trong Quản Lý Hệ Sinh Thái Rừng Ngập Mặn Tại Vườn Quốc Gia Xuân Thủy - Nam Định Nước ta là...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Học

  May 18, 2021 at 10:12 AM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Quản Lý Rừng, Chuỗi Hành Trình Sản Phẩm Và Lập Kế Hoạch Quản Lý Tiến Tới Chứng Chỉ Rừng

  [IMG] Đánh Giá Quản Lý Rừng, Chuỗi Hành Trình Sản Phẩm Và Lập Kế Hoạch Quản Lý Tiến Tới Chứng Chỉ Rừng Tại Lâm Trường Kim Bôi, Tỉnh Hòa...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Học

  May 18, 2021 at 10:04 AM
 5. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Nguyên Tắc Và Giải Pháp Đồng Quản Lý Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

  [IMG] Việt Nam được xem là một trong những nước thuộc vùng Đông Nam á giàu về đa dạng sinh học. Với diện tích khoảng 32931,4km2 nằm ở...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Học

  May 18, 2021 at 10:00 AM
 6. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Những Nội Dung Cơ Bản Quy Hoạch Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng Huyện Mường Nhé

  [IMG] Nghiên Cứu Đề Xuất Những Nội Dung Cơ Bản Quy Hoạch Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên Rừng và đất rừng của...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Học

  May 18, 2021 at 9:45 AM
 7. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Các Hình Thực Quản Lý Rừng Thôn Bản Thuộc Dự Án Kfw3 Pha 3 Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Giang

  [IMG] Đánh Giá Các Hình Thực Quản Lý Rừng Thôn Bản Thuộc Dự Án Kfw3 Pha 3 Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Giang Và Lạng Sơn Hình thức quản lý...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Học

  May 18, 2021 at 12:01 AM
 8. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Để Quản Lý Bền Vững Rừng Tại Khu Rừng Lịch Sử, Văn Hóa, Môi Trường Hồ

  [IMG] Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Để Quản Lý Bền Vững Rừng Tại Khu Rừng Lịch Sử, Văn Hóa, Môi Trường Hồ Lăk Ở Huyện Lăk Tỉnh Đăklăk Khu...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Học

  May 17, 2021 at 11:56 PM
 9. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Tác Dụng Chắn Sóng Của Một Số Trạng Thái Rừng Ngập Mặn Tại Xã Hoàng Tân, Huyện Yên Hưng

  [IMG] Nghiên Cứu Tác Dụng Chắn Sóng Của Một Số Trạng Thái Rừng Ngập Mặn Tại Xã Hoàng Tân, Huyện Yên Hưng, Tỉnh Quảng Ninh Việt Nam có...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Học

  May 17, 2021 at 11:31 PM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Tác Động Của Dự Án Trồng Rừng Phòng Hộ Đầu Nguồn JBIC Tại Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà

  [IMG] Đánh Giá Tác Động Của Dự Án Trồng Rừng Phòng Hộ Đầu Nguồn JBIC Tại Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà Và Xã Sơn Tây, Huyện Sơn Tây, Tỉnh...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Học

  May 17, 2021 at 11:25 PM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đa Dạng Hệ Thực Vật Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Đakrông, Quảng Trị

  [IMG] Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, là một trong 12 trung tâm cây trồng lớn của thế giới và là cái nôi của sự phát sinh...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Học

  May 17, 2021 at 11:21 PM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Sinh Trưởng Và Hiệu Quả Kinh Tế, Xã Hội Của Việc Trồng Keo Lai

  [IMG] Đánh Giá Sinh Trưởng Và Hiệu Quả Kinh Tế, Xã Hội Của Việc Trồng Keo Lai (Acacia Mangium X Acacia Auriculi Formis) Làm Nguyên Liệu...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Học

  May 17, 2021 at 11:18 PM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quy Hoạch Kinh Doanh Rừng Theo Tiêu Chuẩn Quản Lý Rừng Bền Vững Tại Lâm Trường Yên Sơn Huyện Yên Sơn

  [IMG] Quy Hoạch Kinh Doanh Rừng Theo Tiêu Chuẩn Quản Lý Rừng Bền Vững Tại Lâm Trường Yên Sơn Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang Rừng có vai...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Học

  May 17, 2021 at 11:10 PM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Cho Quản Lý Rừng Cộng Đồng Tại Xã Easol, Huyện Ea H'Leo

  [IMG] Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Cho Quản Lý Rừng Cộng Đồng Tại Xã Easol, Huyện Ea H'Leo, Tỉnh Đăk Lăk Từ xưa đến nay, con...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Học

  May 17, 2021 at 11:06 PM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Phương Án Quy Hoạch Tổng Thể Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Huyện Ea Súp

  [IMG] Nghiên Cứu Đề Xuất Phương Án Quy Hoạch Tổng Thể Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Huyện Ea Súp - Tỉnh Đắklăk Quy hoạch tổng thể phát...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Học

  May 17, 2021 at 10:51 PM