quanh.bv's Recent Activity

 1. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Phát Triển Đội Ngũ Tri Thức Từ Năm 1996 Đến Năm 2006

  [ATTACH] “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng...

  upload_2022-1-26_15-40-38.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 3:45 PM
 2. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Bộ Tỉnh Sơn La Lãnh Đạo Thực Hiện Chính Sách Xã Hội Từ Năm 2000 Đến Năm 2010

  [ATTACH] Nghiên cứu quá trình Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội từ năm 2000 đến năm 2010: Quá trình cụ thể hóa...

  upload_2022-1-26_15-37-8.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 3:41 PM
 3. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ninh Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Nông Nghiệp (2001-2010)

  [ATTACH] Luận văn nêu và phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động tới nền kinh tế nông nghiệp (KTNN) của tỉnh Quảng Ninh;...

  upload_2022-1-26_15-31-46.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 3:37 PM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Cấp Cơ Sở Của Đảng Bộ Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh Từ Năm 2001

  [ATTACH] Công Tác Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Cấp Cơ Sở Của Đảng Bộ Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh Từ Năm 2001 Đến Năm 2011 Luận văn hệ...

  upload_2022-1-26_15-26-29.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 3:30 PM
 5. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đồng Chí Trường Chinh Trong Cao Trào Giải Phóng Dân Tộc (1939-1945)

  [ATTACH] LV làm rõ hoàn cảnh lịch sử đến với cách mạng và trở thành lãnh tụ của đồng chí Trường Chinh; Tái hiện các hoạt động lãnh đạo...

  upload_2022-1-26_15-22-8.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 3:26 PM
 6. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ngãi Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Biển Từ Năm 2000 Đến Năm 2014

  [ATTACH] LV nghiên cứu quá trình phát triển KTB của tỉnh Quảng Ngãi trước năm 2000 và chủ trương, chính sách phát triển KTB của Đảng....

  upload_2022-1-26_15-19-24.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 3:23 PM
 7. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Bộ Tỉnh Phú Yên Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Biển Từ Năm 2000 Đến Năm 2014

  [ATTACH] Phân tích những yếu tố tác động đến quá trình phát triển KTB của tỉnh Phú Yên (Điều kiện lịch sử - tự nhiên, kinh tế - xã hội,...

  upload_2022-1-26_14-40-6.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 3:13 PM
 8. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Bộ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Nông Nghiệp Từ Năm 2001

  [ATTACH] Đảng Bộ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Nông Nghiệp Từ Năm 2001 Đến Năm 2011 LV làm rõ vai trò của...

  upload_2022-1-26_14-36-7.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 2:40 PM
 9. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Bộ Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La Lãnh Đạo Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Cấp Cơ Sở Từ Năm 2000

  [ATTACH] Đảng Bộ Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La Lãnh Đạo Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Cấp Cơ Sở Từ Năm 2000 Đến Năm 2010 LV nghiên cứu lý luận...

  upload_2022-1-26_14-29-24.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 2:32 PM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Lĩnh Vực Hợp Tác Quốc Tế Trong Giáo Dục - Đào Tạo Từ Năm 2001

  [ATTACH] Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Lĩnh Vực Hợp Tác Quốc Tế Trong Giáo Dục - Đào Tạo Từ Năm 2001 Đến Năm 2010 LV làm rõ bối cảnh...

  upload_2022-1-26_14-24-1.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 2:27 PM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Bộ Tỉnh Tuyên Quang Lãnh Đạo Công Tác Bảo Tồn, Tôn Tạo Và Phát Huy Giá Trị Các Di Tích Lịch Sử

  [ATTACH] Đảng Bộ Tỉnh Tuyên Quang Lãnh Đạo Công Tác Bảo Tồn, Tôn Tạo Và Phát Huy Giá Trị Các Di Tích Lịch Sử Cách Mạng Từ Năm 2000 Đến...

  upload_2022-1-26_14-19-44.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 2:23 PM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Bộ Thành Phố Thanh Hóa Lãnh Đạo Thực Hiện Cuộc Vận Động Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống

  [ATTACH] Đảng Bộ Thành Phố Thanh Hóa Lãnh Đạo Thực Hiện Cuộc Vận Động Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Ở Khu Dân Cư Từ Năm...

  upload_2022-1-26_14-16-35.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 2:21 PM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nguyễn Văn Linh Với Công Cuộc Đổi Mới Ở Việt Nam

  [ATTACH] LV phân tích bối cảnh lịch sử trong nước và quốc tế những năm trước và những năm đầu đổi mới - những vấn đề đặt ra đối với Đảng...

  upload_2022-1-26_11-48-39.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 2:15 PM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Bộ Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên Lãnh Đạo Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Từ Năm 2000

  [ATTACH] Qua việc làm rõ và đánh giá khách quan quá trình Đảng bộ huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo CDCCNKT từ năm 2000 đến năm...

  upload_2022-1-26_11-35-5.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 11:39 AM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Bộ Thành Phố Hải Phòng Lãnh Đạo Phát Triển Giáo Dục Phổ Thông Từ Năm 2000 Đến Năm 2010

  [ATTACH] LV phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hải Phòng đối với sự phát triển giáo dục phổ...

  upload_2022-1-26_2-3-49.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 2:07 AM