quanh.bv's Recent Activity

 1. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

  [IMG] Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã và đang từng ngày hội nhập kinh tế quốc tế ở nhiều cấp độ, đa dạng về...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Feb 26, 2021 at 1:23 AM
 2. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Dự Án Nghĩa Trang An Lạc Viên (INDEV CO)

  [IMG] Đánh Giá Công Tác Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Dự Án Nghĩa Trang An Lạc Viên (INDEV CO) Thành Phố Thái Nguyên Giai Đoạn 2016...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai

  Feb 26, 2021 at 1:13 AM
 3. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Tại Huyện Vĩnh Tường

  [IMG] Nghiên Cứu Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Tại Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc Đất đai là nguồn tài...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai

  Feb 26, 2021 at 1:08 AM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Tổng Hợp, Nghiên Cứu Đặc Trưng Cấu Trúc Và Khả Năng Hấp Phụ Metylen Xanh Của Sét Hữu Cơ

  [IMG] Tổng Hợp, Nghiên Cứu Đặc Trưng Cấu Trúc Và Khả Năng Hấp Phụ Metylen Xanh Của Sét Hữu Cơ Từ Bentonit Thanh Hóa Với Heptyltriphenyl...

  Forum: Chuyên Ngành Hóa Vô Cơ

  Feb 26, 2021 at 12:59 AM
 5. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tại Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất

  [IMG] Đánh Giá Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tại Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai

  Feb 26, 2021 at 12:52 AM
 6. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Hoạt Động Của Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai - Chi Nhánh Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

  [IMG] Đất đai là tài nguyên vô giá của Quốc gia. Chính vì vậy,việc xây dựng hệ thống quản lý đất đai là một nhiệm vụ cần thiết nhằm...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai

  Feb 26, 2021 at 12:46 AM
 7. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Công Tác Thanh Tra Xây Dựng Cơ Bản Tại Thanh Tra Tỉnh Lào Cai

  [IMG] Xây dựng là ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, làm tiền đề cho việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Feb 26, 2021 at 12:43 AM
 8. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Nước Sông Cầu Đoạn Chảy Qua Thành Phố Thái Nguyên

  [IMG] Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là thành phần chủ yếu của môi trường sống, là yếu tố quan trọng trong quá trình sản...

  Forum: Chuyên Ngành Khoa Học Môi Trường

  Feb 26, 2021 at 12:39 AM
 9. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Môn Toán Ở Trường Trung Học Cơ Sở

  [IMG] Xu hướng đổi mới PP dạy học môn Toán hiện nay: Lý thuyết HĐ được khởi xướng và phát triển vào những năm 30 - 70 của thế kỉ XX bởi...

  Forum: Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Toán Học

  Feb 26, 2021 at 12:35 AM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Các Trường THCS Thành Phố Hưng Yên Tỉnh Hưng Yên

  [IMG] Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Các Trường THCS Thành Phố Hưng Yên Tỉnh Hưng Yên Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Feb 26, 2021 at 12:23 AM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Kiểm Tra Thuế Với Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại Chi Cục Thuế Thành Phố Lào Cai

  [IMG] Thuế là khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Feb 26, 2021 at 12:19 AM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Địa Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường

  [IMG] Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Địa Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Kim...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Feb 26, 2021 at 12:13 AM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Tổng Hợp, Nghiên Cứu Đặc Trưng Cấu Trúc Và Hoạt Tính Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Nano TiO2 Biến Tính

  [IMG] Tổng Hợp, Nghiên Cứu Đặc Trưng Cấu Trúc Và Hoạt Tính Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Nano TiO2 Biến Tính Bằng NiO Và CuO Trong các...

  Forum: Chuyên Ngành Hóa Vô Cơ

  Feb 26, 2021 at 12:09 AM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Tổng Hợp, Nghiên Cứu Tính Chất Phức Chất Benzoat Của Một Số Nguyên Tố Đất Hiếm Nặng

  [IMG] Tổng hợp và nghiên cứu phức chất là một trong những hướng phát triển của hoá học vô cơ hiện đại. Ngày nay hoá học phức chất phát...

  Forum: Chuyên Ngành Hóa Vô Cơ

  Feb 26, 2021 at 12:05 AM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Kết Quả Hoạt Động Của Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

  [IMG] Đánh Giá Kết Quả Hoạt Động Của Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Giai Đoạn 2016-2019 Trong...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai

  Feb 25, 2021 at 12:35 PM