quanh.bv's Recent Activity

 1. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam

  [ATTACH] Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Hà Nội Bằng...

  upload_2024-5-29_18-0-22.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  May 29, 2024 at 9:25 PM
 2. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên Địa Bàn Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

  [ATTACH] Thuế ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của Nhà nước và là một đòi hỏi khách quan đối với sự...

  upload_2024-5-29_17-38-32.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  May 29, 2024 at 5:58 PM
 3. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển

  [ATTACH] Quản Lý Hoạt Động Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV) - Chi Nhánh...

  upload_2024-5-29_15-40-43.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  May 29, 2024 at 3:41 PM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Ninh Bình

  [ATTACH] Trong bối cảnh kinh tế hội nhập toàn cầu, Việt Nam cũng luôn sẵn sàng hội nhập kinh tế với những quốc gia trong khu vực và trên...

  upload_2024-5-29_4-5-5.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  May 29, 2024 at 4:06 AM
 5. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Ngành Nông Nghiệp Tỉnh Bắc Ninh

  [ATTACH] Nông thôn, nông nghiệp và nông dân có vai trò hết sức quan trọng trong việc ổn định và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của...

  upload_2024-5-28_22-19-11.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  May 28, 2024 at 10:20 PM
 6. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Sử Dụng Vốn Đầu Tư Thuộc Chương Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Huyện Phúc Thọ

  [ATTACH] Quản Lý Sử Dụng Vốn Đầu Tư Thuộc Chương Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội Nước ta là một nước...

  upload_2024-5-28_22-15-45.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  May 28, 2024 at 10:17 PM
 7. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Thanh Toán Quốc Tế Đối Với Khách Hàng Doanh Nghiệp Của Ngân Hàng Nông Nghiệp

  [ATTACH] Quản Lý Hoạt Động Thanh Toán Quốc Tế Đối Với Khách Hàng Doanh Nghiệp Của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam...

  upload_2024-5-28_22-12-47.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  May 28, 2024 at 10:14 PM
 8. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Của Các Công Ty Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Trên Địa Bàn

  [ATTACH] Quản Lý Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Của Các Công Ty Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Giang Quản lý...

  upload_2024-5-28_22-10-33.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  May 28, 2024 at 10:11 PM
 9. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam

  [ATTACH] Quản Lý Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Tuyên Quang Trong quá trình...

  upload_2024-5-28_22-8-33.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  May 28, 2024 at 10:08 PM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Nhân Lục Công Nghệ Thông Tin Cho Tỉnh Tuyên Quang Đến Năm 2030

  [ATTACH] Công nghệ thông tin là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang...

  upload_2024-5-28_18-20-4.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  May 28, 2024 at 6:21 PM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội

  [ATTACH] Hiện nay, Việt Nam đang trên con đường tham gia vào quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực, mở rộng cơ hội phát...

  upload_2024-5-28_17-29-16.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  May 28, 2024 at 5:31 PM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

  [ATTACH] Xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Với mục...

  upload_2024-5-28_17-24-38.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  May 28, 2024 at 5:26 PM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

  [ATTACH] Với ngành viễn thông, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực xây dựng...

  upload_2024-5-28_15-24-28.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  May 28, 2024 at 3:26 PM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần, Chi Nhánh Hà Nội

  [ATTACH] Đề án này tập trung nghiên cứu về quản lý nhân lực của Công ty Cổ phần, Chi nhánh Hà Nội, thuộc tổng công ty Chuyển Phát Nhanh...

  upload_2024-5-28_15-20-17.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  May 28, 2024 at 3:22 PM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Tài Chính Tại Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường

  [ATTACH] Tài chính là một nguồn lực rất quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục, trong đó có giáo dục đại học. Quản lý tài...

  upload_2024-5-28_15-16-41.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  May 28, 2024 at 3:17 PM