seongochuong29592's Recent Activity

 1. seongochuong29592 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Y Tế Tỉnh Lai Châu

  [ATTACH] Nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực là một trong những vấn đề cốt lõi của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và là...

  upload_2021-9-27_11-19-50.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Công

  Sep 27, 2021 at 5:35 AM
 2. seongochuong29592 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Năng Lực Cán Bộ Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

  [ATTACH] Xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là một cấp trong hệ thống hành chính bốn cấp; là nền tảng của hệ thống kinh...

  upload_2021-9-24_14-18-28.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Công

  Sep 24, 2021 at 12:20 PM
 3. seongochuong29592 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Mở Rộng Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh Long An

  [ATTACH] Giải Pháp Mở Rộng Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh Long An Hoạt động tín dụng là...

  upload_2021-9-21_21-43-14.png

  Forum: Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng

  Sep 21, 2021