Recent Activity

Activity stream for all registered members at Thư Viện Luận Văn.

 1. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Thế Giới Nhận Vật Trong Sáng Tác Của Nguyễn Tuân Sau Cách Mạng Tháng Tám

  [IMG] Thế Giới Nhận Vật Trong Sáng Tác Của Nguyễn Tuân Sau Cách Mạng Tháng Tám Nguyên Tuân là một tài năng lớn, một ngôi sao sáng trên...

  Forum: Chuyên Ngành Văn Học Việt Nam

  Jan 25, 2021 at 11:23 PM
 2. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Vấn Đề Bảo Vệ Bản Quyền Chương Trình Truyền Hình Trên Internet Của Đài Phát Thanh Truyền Hình

  [IMG] Vấn Đề Bảo Vệ Bản Quyền Chương Trình Truyền Hình Trên Internet Của Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long Cuộc cách mạng kỹ thuật...

  Forum: Chuyên Ngành Báo Chí Học

  Jan 25, 2021 at 11:19 PM
 3. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Truyền Thông Quảng Bá Du Lịch Địa Phương Trên Báo Điện Tử Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

  [IMG] Truyền Thông Quảng Bá Du Lịch Địa Phương Trên Báo Điện Tử Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu Long Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long...

  Forum: Chuyên Ngành Báo Chí Học

  Jan 25, 2021 at 11:16 PM
 4. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Vấn Đề Quảng Bá Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Trên Các Báo Địa Phương

  [IMG] Vấn Đề Quảng Bá Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Trên Các Báo Địa Phương (Khảo Sát Báo Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang Năm 2018-2019)...

  Forum: Chuyên Ngành Báo Chí Học

  Jan 25, 2021 at 11:13 PM
 5. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Vốn Xã Hội Và Quá Trình Tìm Việc Làm Của Những Người Giúp Việc Tại Hà Nội

  [IMG] Vốn Xã Hội Và Quá Trình Tìm Việc Làm Của Những Người Giúp Việc Tại Hà Nội - Trường Hợp Chung Cư Bắc Linh Đàm Mục đích của nghiên...

  Forum: Chuyên Ngành Việt Nam Học

  Jan 25, 2021 at 11:10 PM
 6. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ So Sánh Xu Hướng Phát Triển Thương Mại Điện Tử Việt Nam Và Trung Quốc

  [IMG] So Sánh Xu Hướng Phát Triển Thương Mại Điện Tử Việt Nam Và Trung Quốc Trước hết,Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng,...

  Forum: Chuyên Ngành Việt Nam Học

  Jan 25, 2021 at 11:07 PM
 7. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Truyền Thông Về Ô Nhiễm Môi Trường Do Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Các Đài Truyền Thanh Huyện

  [IMG] Truyền Thông Về Ô Nhiễm Môi Trường Do Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Các Đài Truyền Thanh Huyện Ở Vĩnh Long Trên cơ sở khung lý thuyết...

  Forum: Chuyên Ngành Báo Chí Học

  Jan 25, 2021 at 10:56 PM
 8. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Vấn Đề Phát Triển Nội Dung Số Của Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Vĩnh Long

  [IMG] Vấn Đề Phát Triển Nội Dung Số Của Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Vĩnh Long (Khảo Sát Tháng 6-2018 Đến Tháng 6-2019) Chúng ta đang...

  Forum: Chuyên Ngành Báo Chí Học

  Jan 25, 2021 at 10:47 PM
 9. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Bản Sắc Đô Thị Trong Phim Người Tình (Jeanjacques Annaud) Và Gái Nhảy (Lê Hoàng)

  [IMG] Bản Sắc Đô Thị Trong Phim Người Tình (Jeanjacques Annaud) Và Gái Nhảy (Lê Hoàng) Đô thị là không gian, hình ảnh và là một tập hợp...

  Forum: Chuyên Ngành Lý Luận Lịch Sử Và Phê Bình Điện Ảnh

  Jan 25, 2021 at 10:44 PM
 10. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Văn Bản Ứng Phó Dư Biên Tổng Tập

  [IMG] Nghiên Cứu Văn Bản Ứng Phó Dư Biên Tổng Tập Phật giáo từ khi du nhập vào nước ta đã hòa cùng văn hóa, tín ngưỡng phong tục bản...

  Forum: Chuyên Ngành Hán Nôm

  Jan 25, 2021 at 10:40 PM
 11. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Bước Đầu Nghiên Cứu Một Vài Hiện Tượng Ngữ Pháp Tiếng Chăm Qua Một Số Bia Ký Chăm-Pa

  [IMG] Bước Đầu Nghiên Cứu Một Vài Hiện Tượng Ngữ Pháp Tiếng Chăm Qua Một Số Bia Ký Chăm-Pa Vương quốc Chăm-pa, còn Ďược gọi là Lâm-ấp...

  Forum: Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Học

  Jan 25, 2021 at 10:36 PM
 12. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đặc Điểm Của Hiện Tượng Viết Tắt Trong Tiếng Việt Và Tiếng Thái Lan

  [IMG] Đặc Điểm Của Hiện Tượng Viết Tắt Trong Tiếng Việt Và Tiếng Thái Lan Ngôn ngữ nào cũng có hiện tượng viêt tăt. Những năm gân đây,...

  Forum: Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Học

  Jan 25, 2021 at 10:32 PM
 13. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Bước Đầu Nghiên Cứu Đối Chiếu Chuyển Dịch Thuật Ngữ Chứng Khoán Trung - Việt

  [IMG] Bước Đầu Nghiên Cứu Đối Chiếu Chuyển Dịch Thuật Ngữ Chứng Khoán Trung - Việt Thị trường tài chính, tiền tệ, đặc biệt là thị...

  Forum: Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Học

  Jan 25, 2021 at 10:27 PM
 14. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Phong Cách Đạo Diễn Phim Ký Sự Truyền Hình Của Trần Tuấn Hiệp

  [IMG] Phong Cách Đạo Diễn Phim Ký Sự Truyền Hình Của Trần Tuấn Hiệp (Qua Ký Sự Biên Phòng, Ký Sự Biển Đảo, Ký Sự Mùa Thu Vàng) Nghiên...

  Forum: Chuyên Ngành Lý Luận Lịch Sử Và Phê Bình Điện Ảnh

  Jan 25, 2021 at 10:24 PM
 15. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội Nhóm Nhằm Giảm Thiểu Bất Bình Đẳng Giới Về Phân Công Lao Động Trong Gia Đình

  [IMG] Công Tác Xã Hội Nhóm Nhằm Giảm Thiểu Bất Bình Đẳng Giới Về Phân Công Lao Động Trong Gia Đình Viên Chức Tại Xã Cộng Hòa, Huyện...

  Forum: Chuyên Ngành Công Tác Xã Hội

  Jan 25, 2021 at 10:20 PM
Loading...