Recent Activity

Activity stream for all registered members at Thư Viện Luận Văn.

 1. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Ở Huyện Từ Liêm - Hà Nội Hiện Nay

  [ATTACH] Môi trường văn hóa lành mạnh chính là môi trường nuôi dưỡng, hình thành bản lĩnh, năng lực sáng tạo, đạo đức, tâm hồn, tình...

  upload_2022-6-30_21-20-7.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa

  Jun 30, 2022 at 9:13 PM
 2. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Các Di Tích Lịch Sử - Văn Hóa Trên Địa Bàn Quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội)

  [ATTACH] Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng phong phú, đa dạng....

  upload_2022-6-30_21-16-24.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa

  Jun 30, 2022 at 9:09 PM
 3. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Cơ Sở Ở Các Làng Nghề Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

  [ATTACH] Trên vùng châu thổ Bắc Bộ, từ xa xưa đã hình thành nhiều loại hình làng khác nhau. Bên cạnh số đông các làng nông nghiệp, còn...

  upload_2022-6-30_21-9-11.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa

  Jun 30, 2022 at 9:02 PM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Gallery Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

  [ATTACH] Các phòng tranh (gallery) có một vai trò rất quan trọng trong đời sống nghệ thuật của một vùng, miền, một quốc gia, bởi ở đây...

  upload_2022-6-30_20-58-5.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa

  Jun 30, 2022 at 8:57 PM
 5. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Lối Sống Văn Hóa Trong Công Nhân Lao Động Ở Thủ Đô Hà Nội Hiện Nay

  [ATTACH] Sau hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hiện...

  upload_2022-6-30_20-52-28.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa

  Jun 30, 2022 at 8:46 PM
 6. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Di Tích Lịch Sử Nhà Tù Hỏa Lò (Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội)

  [ATTACH] Di sản văn hoá Việt Nam, đó là tài sản quý giá của đất nước, của dân tộc, là chất liệu gắn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam,...

  upload_2022-6-30_20-20-1.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa

  Jun 30, 2022 at 8:13 PM
 7. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Di Tích - Danh Thắng Yên Tử Tỉnh Quảng Ninh

  [ATTACH] Di tích lịch sử văn hoá và danh thắng là tài sản văn hoá vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Nó là nguồn tài nguyên...

  upload_2022-6-30_20-2-59.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa

  Jun 30, 2022 at 7:57 PM
 8. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Văn Hóa Làng Xã Tam Sơn, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Trong Công Cuộc Đổi Mới

  [ATTACH] Cơ tầng xã hội của văn hóa Việt Nam là làng. Trong suốt quá trình phát triển của lịch sử đất nước, làng có vị trí rất quan...

  upload_2022-6-30_19-50-40.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa

  Jun 30, 2022 at 7:43 PM
 9. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Khai Thác Và Quản Lý Các Chương Trình Truyền Hình Nước Ngoài Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

  [ATTACH] Cuộc cách mạng công nghệ thông tin đã đưa loài người bước vào thế kỷ XXI với những thành tựu vượt bậc trên tất cả các mặt của...

  upload_2022-6-30_19-42-33.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa

  Jun 30, 2022 at 7:36 PM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Lễ Hội Truyền Thống Của Tỉnh Thái Bình Từ Năm 1986 Đến Nay

  [ATTACH] Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở là một cuộc vận động văn hoá lớn mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy chủ...

  upload_2022-6-30_18-22-32.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa

  Jun 30, 2022 at 6:16 PM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Di Tích Lịch Sử - Văn Hóa Trên Địa Bàn Quận Tây Hồ (TP.Hà Nội)

  [ATTACH] Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, phong...

  upload_2022-6-30_18-18-52.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa

  Jun 30, 2022 at 6:12 PM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Trong Công Nhân Lao Động Tại Khu Công Nghiệp Đại An Tỉnh Hải Dương

  [ATTACH] Trong những năm qua, cùng với sự ra đời của các KCN (khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và cụm công nghiệp), đội ngũ...

  upload_2022-6-30_18-13-56.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa

  Jun 30, 2022 at 6:08 PM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Xuất Bản Sách Thiếu Nhi Trong Cơ Chế Thị Trường

  [ATTACH] Truyền thống ''kính già, yêu trẻ'' được các dân tộc Việt Nam gìn giữ từ ngàn đời nay. Trải qua những điều kiện lịch sử khác...

  upload_2022-6-30_18-10-23.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa

  Jun 30, 2022 at 6:03 PM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa Trên Địa Bàn Quận Đống Đa - Hà Nội Trong Thời Kỳ Đổi Mới Hiện Nay

  [ATTACH] Phát triển văn hoá đồng bộ và tương xứng với tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, phát triển xã hội là một định hướng căn...

  upload_2022-6-30_17-57-11.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa

  Jun 30, 2022 at 5:50 PM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Ở Cơ Sở Tại Huyện Tiền Hải Tỉnh Thái Bình

  [ATTACH] Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Ở Cơ Sở Tại Huyện Tiền Hải Tỉnh Thái Bình Trong Giai Đoạn Hiện Nay Quản lý hoạt...

  upload_2022-6-30_17-58-49.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa

  Jun 30, 2022 at 5:44 PM
Loading...