Recent Activity

Activity stream for all registered members at Thư Viện Luận Văn.

 1. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Những Khó Khăn Trong Việc Dạy Kĩ Năng Nói Cho Học Sinh Lớp 10 Trường THPT Vân Canh

  [ATTACH] Những Khó Khăn Trong Việc Dạy Kĩ Năng Nói Cho Học Sinh Lớp 10 Trường THPT Vân Canh One of the main tasks assigned to foreign...

  upload_2022-1-26_15-53-21.png

  Forum: Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Tiếng Anh

  Jan 26, 2022 at 3:56 PM
 2. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Thiết Chỉnh Các Nhiệm Vụ Học Tập Trong Khi Đọc Để Nâng Cao Khả Năng Đọc Hiểu Cho Học Sinh Lớp 10

  [ATTACH] Thiết Chỉnh Các Nhiệm Vụ Học Tập Trong Khi Đọc Để Nâng Cao Khả Năng Đọc Hiểu Cho Học Sinh Lớp 10 Tại Trường THPT Yên Định 1...

  upload_2022-1-26_15-48-46.png

  Forum: Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Tiếng Anh

  Jan 26, 2022 at 3:52 PM
 3. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Tìm Hiểu Những Khó Khăn Trong Việc Dạy Và Học Kĩ Năng Đọc Hiểu Theo Giáo Trình Newheadway

  [ATTACH] Tìm Hiểu Những Khó Khăn Trong Việc Dạy Và Học Kĩ Năng Đọc Hiểu Theo Giáo Trình Newheadway (Pre-Intermediate) Cho Sinh Viên Năm...

  upload_2022-1-26_15-44-22.png

  Forum: Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Tiếng Anh

  Jan 26, 2022 at 3:47 PM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Phát Triển Đội Ngũ Tri Thức Từ Năm 1996 Đến Năm 2006

  [ATTACH] “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng...

  upload_2022-1-26_15-40-38.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 3:45 PM
 5. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Các Hoạt Động Nâng Cao Nhận Thức Đối Với Năng Lực Ngữ Pháp Của Học Sinh Lớp 10

  [ATTACH] Tác Động Của Các Hoạt Động Nâng Cao Nhận Thức Đối Với Năng Lực Ngữ Pháp Của Học Sinh Lớp 10, Trường THPT Trần Nhật Duật The...

  upload_2022-1-26_15-41-10.png

  Forum: Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Tiếng Anh

  Jan 26, 2022 at 3:44 PM
 6. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Bộ Tỉnh Sơn La Lãnh Đạo Thực Hiện Chính Sách Xã Hội Từ Năm 2000 Đến Năm 2010

  [ATTACH] Nghiên cứu quá trình Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội từ năm 2000 đến năm 2010: Quá trình cụ thể hóa...

  upload_2022-1-26_15-37-8.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 3:41 PM
 7. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Về Những Lo Lắng Của Học Sinh Lớp 10 Ở Giai Đoạn Trước Khi Viết Trong Giờ Học Viết

  [ATTACH] Nghiên Cứu Về Những Lo Lắng Của Học Sinh Lớp 10 Ở Giai Đoạn Trước Khi Viết Trong Giờ Học Viết Tại Trường THPT Tiến Thịnh - Mê...

  upload_2022-1-26_15-37-44.png

  Forum: Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Tiếng Anh

  Jan 26, 2022 at 3:41 PM
 8. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ninh Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Nông Nghiệp (2001-2010)

  [ATTACH] Luận văn nêu và phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động tới nền kinh tế nông nghiệp (KTNN) của tỉnh Quảng Ninh;...

  upload_2022-1-26_15-31-46.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 3:37 PM
 9. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Dạy Và Học Kỹ Năng Đọc Hiểu Ở Lớp 11 Trường THPT Hồng Quang - Khó Khăn Và Giải Pháp

  [ATTACH] Dạy Và Học Kỹ Năng Đọc Hiểu Ở Lớp 11 Trường THPT Hồng Quang - Khó Khăn Và Giải Pháp English is considered as an international...

  upload_2022-1-26_15-32-17.png

  Forum: Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Tiếng Anh

  Jan 26, 2022 at 3:35 PM
 10. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Thiết Kế Chương Trình Đọc Tiếng Anh Chuyên Ngành Theo Đường Hướng Giao Nhiệm Vụ Cho Sinh Viên

  [ATTACH] Thiết Kế Chương Trình Đọc Tiếng Anh Chuyên Ngành Theo Đường Hướng Giao Nhiệm Vụ Cho Sinh Viên Năm Thứ 3 Trường Cao Đẳng Dược...

  upload_2022-1-26_15-29-4.png

  Forum: Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Tiếng Anh

  Jan 26, 2022 at 3:32 PM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Cấp Cơ Sở Của Đảng Bộ Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh Từ Năm 2001

  [ATTACH] Công Tác Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Cấp Cơ Sở Của Đảng Bộ Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh Từ Năm 2001 Đến Năm 2011 Luận văn hệ...

  upload_2022-1-26_15-26-29.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 3:30 PM
 12. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Các Kĩ Năng Cần Thiết Của Giáo Viên Tiếng Anh Trong Việc Quản Lí Lớp Học Ngoại Ngữ

  [ATTACH] Các Kĩ Năng Cần Thiết Của Giáo Viên Tiếng Anh Trong Việc Quản Lí Lớp Học Ngoại Ngữ Ở Trường THPT Thạch Thành 3 English is an...

  upload_2022-1-26_15-25-52.png

  Forum: Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Tiếng Anh

  Jan 26, 2022 at 3:29 PM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đồng Chí Trường Chinh Trong Cao Trào Giải Phóng Dân Tộc (1939-1945)

  [ATTACH] LV làm rõ hoàn cảnh lịch sử đến với cách mạng và trở thành lãnh tụ của đồng chí Trường Chinh; Tái hiện các hoạt động lãnh đạo...

  upload_2022-1-26_15-22-8.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 3:26 PM
 14. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Chiến Lược Phản Biện Theo Nhóm Vào Giảng Dạy Kỹ Năng Nói Cho Sinh Viên

  [ATTACH] Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Chiến Lược Phản Biện Theo Nhóm Vào Giảng Dạy Kỹ Năng Nói Cho Sinh Viên Năm Thứ Hai Khoa Tiếng Anh...

  upload_2022-1-26_15-22-24.png

  Forum: Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Tiếng Anh

  Jan 26, 2022 at 3:25 PM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ngãi Lãnh Đạo Phát Triển Kinh Tế Biển Từ Năm 2000 Đến Năm 2014

  [ATTACH] LV nghiên cứu quá trình phát triển KTB của tỉnh Quảng Ngãi trước năm 2000 và chủ trương, chính sách phát triển KTB của Đảng....

  upload_2022-1-26_15-19-24.png

  Forum: Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam

  Jan 26, 2022 at 3:23 PM
Loading...