Recent Activity

Activity stream for all registered members at Thư Viện Luận Văn.

 1. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Chương Trình Truyền Hình Tiếng Hmông Cho Đồng Bào Dân Tộc Hmông Vùng Tây Bắc

  [IMG] Chương Trình Truyền Hình Tiếng Hmông Cho Đồng Bào Dân Tộc Hmông Vùng Tây Bắc Việc đổi mới phương thức sản xuất chương trình...

  Forum: Chuyên Ngành Báo Chí Học

  Apr 5, 2020 at 9:41 AM
 2. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Tuyên Truyền Nghị Quyết Của Đảng Trên Sóng Truyền Hình Lạng Sơn

  [IMG] Tuyên Truyền Nghị Quyết Của Đảng Trên Sóng Truyền Hình Lạng Sơn Trong nhiều năm qua, Đài Phát thanh – Truyền hình Lạng Sơn rất...

  Forum: Chuyên Ngành Báo Chí Học

  Apr 5, 2020 at 9:31 AM
 3. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Mô Hình Tổ Chức Quản Lý Hoạt Động Lưu Trữ Ở Cấp Xã

  [IMG] Xây Dựng Mô Hình Tổ Chức Quản Lý Hoạt Động Lưu Trữ Ở Cấp Xã Tóm tắt các kết quả của luận văn: Phân tích được các cơ sở lý luận,...

  Forum: Chuyên Ngành Lưu Trữ Học & Tư Liệu Học

  Apr 5, 2020 at 9:21 AM
 4. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Cạnh Tranh Mỹ - Trung Ở Đông Nam Á Giai Đoạn 2001-2016 Đến An Ninh

  [IMG] Tác Động Của Cạnh Tranh Mỹ - Trung Ở Đông Nam Á Giai Đoạn 2001-2016 Đến An Ninh, Quốc Phòng Của Việt Nam Tóm tắt luận văn: Thứ...

  Forum: Chuyên Ngành Quan Hệ Quốc Tế

  Apr 5, 2020 at 9:06 AM
 5. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Phát Thanh Tiếng Dân Tộc Của Đài PT - TH Lạng Sơn Đối Với Cộng Đồng Dân Tộc Địa Phương

  [IMG] Tác Động Của Phát Thanh Tiếng Dân Tộc Của Đài PT - TH Lạng Sơn Đối Với Cộng Đồng Dân Tộc Địa Phương Đề tài nghiên cứu “Tác động...

  Forum: Chuyên Ngành Báo Chí Học

  Apr 5, 2020 at 8:57 AM
 6. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Vấn Đề Xây Dựng Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Hình Ảnh Trong Chương Trình Thời Sự Truyền Hình

  [IMG] Vấn Đề Xây Dựng Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Hình Ảnh Trong Chương Trình Thời Sự Truyền Hình Của Đài Phát Thanh Và Truyền Hình...

  Forum: Chuyên Ngành Báo Chí Học

  Apr 5, 2020 at 8:49 AM
 7. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Phóng Sự Ngắn Trong Chương Trình Thời Sự Trên Sóng Truyền Hình Địa Phương

  [IMG] Sử Dụng Phóng Sự Ngắn Trong Chương Trình Thời Sự Trên Sóng Truyền Hình Địa Phương Luận văn làm rõ vai trò của phóng sự ngắn trong...

  Forum: Chuyên Ngành Báo Chí Học

  Apr 5, 2020 at 8:40 AM
 8. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Công Chúng Lạng Sơn Với Chương Trình Thời Sự 19H Đài Truyền Hình Việt Nam

  [IMG] Công Chúng Lạng Sơn Với Chương Trình Thời Sự 19H Đài Truyền Hình Việt Nam Và Chương Trình Thời Sự Tổng Hợp Đài Phát Thanh -...

  Forum: Chuyên Ngành Báo Chí Học

  Apr 5, 2020 at 8:28 AM
 9. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Tiếp Cận Người Yêu Dấu Của Toni Morrison Từ Lí Thuyết Phê Bình Sinh Thái

  [IMG] Tiếp Cận Người Yêu Dấu Của Toni Morrison Từ Lí Thuyết Phê Bình Sinh Thái Người yêu dấu của Toni Morrison từ lí thuyết phê bình...

  Forum: Chuyên Ngành Văn Học Nước Ngoài

  Apr 5, 2020 at 8:17 AM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Công Nghệ Mã Vạch 2 Chiều Nhập Dữ Liệu Trong Form Và Ứng Dụng

  [IMG] Sau hơn 30 năm tiến hành đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế. Quy mô nền kinh tế năm...

  Forum: Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính

  Apr 4, 2020 at 11:51 PM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Đối Với Các Ngân Hàng Thương Mại Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh

  [IMG] Sau hơn 30 năm tiến hành đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế. Quy mô nền kinh tế năm...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Apr 4, 2020 at 11:30 PM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ

  [IMG] Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: Con người là vốn quý nhất, chăm lo cho hạnh phúc của con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Apr 4, 2020 at 11:14 PM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Thực Trạng An Toàn Bức Xạ, Sức Khỏe, Bệnh Tật Của Nhân Viên Y Tế Tiếp Xúc Với Bức Xạ ION Hóa

  [IMG] Thực Trạng An Toàn Bức Xạ, Sức Khỏe, Bệnh Tật Của Nhân Viên Y Tế Tiếp Xúc Với Bức Xạ ION Hóa Và Hiệu Quả Một Số Giải Pháp Can...

  Forum: Vệ Sinh Xã Hội Học Và Tổ Chức Y Tế

  Apr 4, 2020 at 11:05 PM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Chính Sách Của Ngân Hàng Nhà Nước Trong Phát Triển Tín Dụng Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp

  [IMG] Vận Dụng Chính Sách Của Ngân Hàng Nhà Nước Trong Phát Triển Tín Dụng Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam -...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Apr 4, 2020 at 10:48 PM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Bản Năng Sống Và Bản Năng Chết Trong Hai Tiểu Thuyết Và Khi Tro Bụi; Mưa Ở Kiếp Sau

  [IMG] Bản Năng Sống Và Bản Năng Chết Trong Hai Tiểu Thuyết Và Khi Tro Bụi; Mưa Ở Kiếp Sau Của Đoàn Minh Phượng Nhìn Từ Tâm Thức Hiện...

  Forum: Chuyên Ngành Văn Học Việt Nam

  Apr 4, 2020 at 10:25 PM
Loading...