Recent Activity

Activity stream for all registered members at Thư Viện Luận Văn.

 1. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường THPT Tỉnh Hậu Giang

  [ATTACH] Đất nước ta đang trong giai đoạn hội nhập quốc tế, phương thức giáo dục cần có những phương án cải cách cho phù hợp với nhu cầu...

  upload_2023-4-1_13-4-22.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Apr 1, 2023 at 1:03 PM
 2. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Tiểu Học Ở Thành Phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

  [ATTACH] Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn...

  upload_2023-4-1_10-44-36.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Apr 1, 2023 at 10:42 AM
 3. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Ở Các Trường THCS Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

  [ATTACH] Trong những năm qua, nền giáo dục của nước ta đang từng bước thực hiện đổi mới một cách sâu sắc và toàn diện, nâng cao chất...

  upload_2023-4-1_10-41-19.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Apr 1, 2023 at 10:39 AM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Tiểu Học Thị Xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

  [ATTACH] Trong đời sống xã hội, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc ở mọi thời đại....

  upload_2023-4-1_10-38-38.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Apr 1, 2023 at 10:36 AM
 5. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Ở Huyện Thới Lai, Thành Phố Cần Thơ Theo Tiếp Cận Quản Lý

  [ATTACH] Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Ở Huyện Thới Lai, Thành Phố Cần Thơ Theo Tiếp Cận Quản Lý Nguồn Nhân Lực Phát triển giáo...

  upload_2023-4-1_10-27-39.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Apr 1, 2023 at 10:25 AM
 6. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Tại Các Trường THPT Ở Thành Phố Cần Thơ

  [ATTACH] Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp...

  upload_2023-4-1_10-19-15.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Apr 1, 2023 at 10:21 AM
 7. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Cần Thơ

  [ATTACH] Ngày nay, trong xu thế toàn thế giới bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, hầu hết các quốc gia rất coi trọng việc sản xuất...

  upload_2023-4-1_1-58-49.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Apr 1, 2023 at 1:57 AM
 8. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh THPT Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ

  [ATTACH] Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định mục tiêu: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo theo hướng mở, hội nhập,...

  upload_2023-4-1_1-56-32.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Apr 1, 2023 at 1:54 AM
 9. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

  [ATTACH] Sự nghiệp giáo dục có vị trí quan trọng trong chiến lược xây dựng con người và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi...

  upload_2023-4-1_1-53-23.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Apr 1, 2023 at 1:52 AM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ

  [ATTACH] Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, theo Luật giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2005, tại Điều...

  upload_2023-4-1_1-49-28.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Apr 1, 2023 at 1:48 AM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Giảng Viên Trường Đại Học Bạc Liêu

  [ATTACH] Thế kỷ XXI, con người được coi là vị trí trung tâm, là nguồn lực vô tận, là nhân tố quyết định đến sự phát triển xã hội. Việt...

  upload_2023-4-1_1-47-3.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Apr 1, 2023 at 1:45 AM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Phẩm Chất Đạo Đức Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Mầm Non Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

  [ATTACH] Thời đại ngày nay, chúng ta đang sống, làm việc và học tập trong điều kiện phát triển của khoa học – công nghệ ngày càng mạnh...

  upload_2023-4-1_1-44-39.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Apr 1, 2023 at 1:42 AM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An

  [ATTACH] Đất nước đang trên đà phát triển và ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng. Do đó nhu cầu nguồn nhân lực đáp ứng cho sự phát triển...

  upload_2023-4-1_1-42-18.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Apr 1, 2023 at 1:40 AM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Vĩnh Thuận

  [ATTACH] Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang Ngay từ năm 1958,...

  upload_2023-4-1_1-39-30.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Apr 1, 2023 at 1:38 AM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Y Tế Cà Mau

  [ATTACH] Thời kỳ nền công nghiệp khoa học hiện đại 4.0 và nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện,...

  upload_2023-4-1_1-36-28.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

  Apr 1, 2023 at 1:34 AM
Loading...