Recent Activity

Activity stream for all registered members at Thư Viện Luận Văn.

 1. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Trình Độ Chuyên Môn Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Tại Cơ Quan UBND Quận Hai Bà Trưng Thành Phố

  [ATTACH] Nâng Cao Trình Độ Chuyên Môn Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Tại Cơ Quan UBND Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội Trong quá trình đổi...

  upload_2023-12-5_3-0-52.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Dec 5, 2023 at 3:04 AM
 2. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Năng Lực Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cồ Phần Tồng Công Ty Công Trình Đường Sắt

  [ATTACH] Đấu thầu đã trở thành phương thức phổ biến trong các nước có nền kinh tế thị trường. Đẩu thầu tạo cho các nhà thầu một sân chơi...

  upload_2023-12-5_2-49-57.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Dec 5, 2023 at 3:01 AM
 3. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Năng Lực Đấu Thầu Xây Dựng Của Công Ty TNHH Xây Dựng Seogwoo

  [ATTACH] Trong những năm gần đây nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đầu tư công giảm đi, thị trường bất động sản suy thoái, những đổi tượng...

  upload_2023-12-4_20-53-47.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Dec 4, 2023 at 9:00 PM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Của Cán Bộ Quản Lý Phân Xưởng Tại Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai

  [ATTACH] Năng lực quản lý là một yếu tố quyết định sự thành công của một doanh nghiệp trên thị trường. Trong đó năng lực quản lý của các...

  upload_2023-12-4_20-47-21.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Dec 4, 2023 at 8:52 PM
 5. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Của Cán Bộ Quản Lý Cấp Phòng Thuộc Khối Sản Xuất Trực Tiếp Tại Trung Tâm

  [ATTACH] Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Của Cán Bộ Quản Lý Cấp Phòng Thuộc Khối Sản Xuất Trực Tiếp Tại Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin - Tập...

  upload_2023-12-4_18-44-11.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Dec 4, 2023 at 6:51 PM
 6. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Của Cán Bộ Lãnh Đạo UBND Xã Trên Địa Bàn Huyện Thường Tín Thành Phố Hà Nội

  [ATTACH] Xuất phát từ vị trí, vai trò của UBND cấp xã, cũng như tầm quan trọng của đội ngũ lãnh đạo UBND xã trong tình hình hiện nay....

  upload_2023-12-4_16-48-40.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Dec 4, 2023 at 6:38 PM
 7. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Của Chủ Tịch UBND Cấp Xã Tại Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

  [ATTACH] Năng lực quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã là một trong những yếu tố quyết định tới việc xây dựng và củng cố chính...

  upload_2023-12-4_16-44-6.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Dec 4, 2023 at 4:47 PM
 8. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Sản Phẩm Xăng Dầu Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên

  [ATTACH] Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Sản Phẩm Xăng Dầu Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tổng Công Ty Xăng Dầu Quân Đội...

  upload_2023-12-4_15-53-59.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Dec 4, 2023 at 4:01 PM
 9. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty Bia Châu Á Thái Bình Dương (Hà Nội)

  [ATTACH] Nền kinh tế thị trường cạnh tranh là một tất yếu của kinh tế, đồng thời là đặc trưng nổi bật nhất và bất luận lĩnh vực hay...

  upload_2023-12-4_15-30-32.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

  Dec 4, 2023 at 3:47 PM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Năng Lực Cán Bộ Quản Lý Cấp Trung Của Công Ty TNHH Khoáng Sản Tỉnh Lai Châu

  [ATTACH] Ngành khoáng sản đã có đóng góp quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế tại Việt Nam. Tại Việt Nam có trên 5000 mỏ,...

  upload_2023-12-4_14-26-38.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Dec 4, 2023 at 2:58 PM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)-Chi Nhánh Chương Dương

  [ATTACH] Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)-Chi Nhánh Chương Dương Đến Năm 2015 Trong xu thế...

  upload_2023-12-4_14-21-49.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Công

  Dec 4, 2023 at 2:27 PM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Của Giảng Viên Trường Đại Học Hải Dương

  [ATTACH] Có thể nói, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên đại học có mối quan hệ...

  upload_2023-12-4_4-13-38.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Dec 4, 2023 at 4:16 AM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ ATM Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Vinh

  [ATTACH] Cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế là sự phát triển của các ngân hàng thương mại Việt Nam, ngoài sự phát triển...

  upload_2023-12-4_4-10-11.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Dec 4, 2023 at 4:14 AM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ ATM Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

  [ATTACH] Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ ATM Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Lai Châu Trong xu thế hội...

  upload_2023-12-4_4-4-29.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Dec 4, 2023 at 4:09 AM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Kiểm Soát Tài Chính Của Quỹ Dịch Vụ Viễn Thông Công Ích Việt Nam Đối Với Các Dự Án Viễn Thông

  [ATTACH] Kiểm Soát Tài Chính Của Quỹ Dịch Vụ Viễn Thông Công Ích Việt Nam Đối Với Các Dự Án Viễn Thông Công Ích Phát triên phô cập dịch...

  upload_2023-12-4_3-2-13.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Dec 4, 2023 at 3:54 AM
Loading...