Recent Activity

Activity stream for all registered members at Thư Viện Luận Văn.

 1. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tính Kháng Thuốc Của Quần Thể Rầy Nâu (Nilaparvata Lugens Stal) Hại Lúa Ở Một Số Vùng

  [IMG] Nghiên Cứu Tính Kháng Thuốc Của Quần Thể Rầy Nâu (Nilaparvata Lugens Stal) Hại Lúa Ở Một Số Vùng Trồng Lúa Tại Việt Nam 1.1. Xác...

  Forum: Chuyên Ngành Bảo Vệ Thực Vật

  Jan 18, 2020 at 4:28 PM
 2. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tạo Dòng Lan Dendrobium Thấp Cây Triển Vọng Bằng Phương Pháp Lai Hữu Tính Kết Hợp Chiếu

  [IMG] Nghiên Cứu Tạo Dòng Lan Dendrobium Thấp Cây Triển Vọng Bằng Phương Pháp Lai Hữu Tính Kết Hợp Chiếu Xạ Và Nuôi Cấy In Vitro Việc...

  Forum: Chuyên Ngành Khoa Học Cây Trồng

  Jan 18, 2020 at 4:18 PM
 3. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Ước Lượng Sinh Khối Và Dự Trữ Carbon Trên Mặt Đất Đối Với Rừng Trồng Keo Lai

  [IMG] Ước Lượng Sinh Khối Và Dự Trữ Carbon Trên Mặt Đất Đối Với Rừng Trồng Keo Lai ( Acacia Auriculiformis Acacia Mangium) Ở Tỉnh Đồng...

  Forum: Chuyên Ngành Lâm Sinh

  Jan 18, 2020 at 3:51 PM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Và Dự Báo Chất Lượng Nước Nuôi Trồng Thủy Sản Ở Đầm Phá Tam Giang - Cầu Hai

  [IMG] Đánh Giá Và Dự Báo Chất Lượng Nước Nuôi Trồng Thủy Sản Ở Đầm Phá Tam Giang - Cầu Hai, Tỉnh Thừa Thiên Huế Nghiên cứu được thực...

  Forum: Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản

  Jan 18, 2020 at 3:31 PM
 5. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý, Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Hợp Lý Trên Địa Bàn

  [IMG] Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý, Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Hợp Lý Trên Địa Bàn Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai

  Jan 18, 2020 at 3:15 PM
 6. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Phân Tích Trình Tự ORF2 Của PCV2 Từ Heo Nuôi Ở Một Số Tỉnh Phía Nam Và Nghiên Cứu Vắc-Xin Phòng Bệnh

  [IMG] Phân Tích Trình Tự ORF2 Của PCV2 Từ Heo Nuôi Ở Một Số Tỉnh Phía Nam Và Nghiên Cứu Vắc-Xin Phòng Bệnh Liên Quan PCV2 Trên Heo Sau...

  Forum: Chuyên Ngành Bệnh Lý Học Và Chữa Bệnh Vật Nuôi

  Jan 18, 2020 at 3:04 PM
 7. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Giống Và Xử Lý Hóa Chất Nâng Cao Năng Suất Và Hàm Lượng Curcumin Trong Nghệ Curcuma Spp

  [IMG] Thí nghiệm được thực hiện từ năm 2014-2018 tại thành phố Cần Thơ. Nội dung nghiên cứu chính gồm có: (1) Đánh giá giống nghệ có...

  Forum: Chuyên Ngành Khoa Học Cây Trồng

  Jan 18, 2020 at 2:42 PM
 8. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Sử Dụng Ngọn Lá Cây Thức Ăn Chứa Tanin Trong Khẩu Phần Để Giảm Thiểu Phát Thải Khí Mêtan

  [IMG] Sử Dụng Ngọn Lá Cây Thức Ăn Chứa Tanin Trong Khẩu Phần Để Giảm Thiểu Phát Thải Khí Mêtan Trong Chăn Nuôi Bò Thịt  Đã xác định...

  Forum: Chuyên Ngành Chăn Nuôi

  Jan 18, 2020 at 2:34 PM
 9. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Hiệu Lực Trực Tiếp Và Tồn Dư Của Phân Bón Vô Cơ Đa Lượng Đến Sinh Trưởng, Năng Suất

  [IMG] Đánh Giá Hiệu Lực Trực Tiếp Và Tồn Dư Của Phân Bón Vô Cơ Đa Lượng Đến Sinh Trưởng, Năng Suất Và Chất Lượng Lúa Cao Sản Tại Đồng...

  Forum: Chuyên Ngành Khoa Học Cây Trồng

  Jan 18, 2020 at 12:39 PM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Lựa Chọn Các Biện Pháp Kỹ Thuật Thích Hợp Tăng Năng Suất Đậu Tương Đông Cho Vùng Đất Thấp Tại Tỉnh

  [IMG] Lựa Chọn Các Biện Pháp Kỹ Thuật Thích Hợp Tăng Năng Suất Đậu Tương Đông Cho Vùng Đất Thấp Tại Tỉnh Thanh Hóa - Đề tài nghiên cứu...

  Forum: Chuyên Ngành Khoa Học Cây Trồng

  Jan 18, 2020 at 12:33 PM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Phương Pháp Xác Định Nồng Độ Bụi (PM10) Trong Không Khí Khu Vực Đô Thị Việt Nam

  [IMG] Nghiên Cứu Đề Xuất Phương Pháp Xác Định Nồng Độ Bụi (PM10) Trong Không Khí Khu Vực Đô Thị Việt Nam Từ Dữ Liệu Ảnh Vệ Tinh Ô nhiễm...

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ

  Jan 18, 2020 at 12:24 PM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Xử Lý Phenol Trong Nước Thải Quá Trình Luyện Cốc Bằng Phương Pháp Ozon Hóa Kết Hợp

  [IMG] Nghiên Cứu Xử Lý Phenol Trong Nước Thải Quá Trình Luyện Cốc Bằng Phương Pháp Ozon Hóa Kết Hợp Với Xúc Tác Từ những năm cuối thế...

  Forum: Chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường

  Jan 18, 2020 at 12:17 PM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tích Hợp Gen Kháng Bệnh Bạc Lá Vào Một Số Dòng-Giống Lúa Phục Vụ Chọn Tạo Giống

  [IMG] Bệnh bạc lá gây ra bởi Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) là một trong những bệnh nghiêm trọng nhất ở lúa, gây thiệt hại đến...

  Forum: Chuyên Ngành Công Nghệ Sinh Học

  Jan 18, 2020 at 12:01 PM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Mô Hình Lai Cho Bài Toán Dự Báo Theo Tiếp Cận Mờ Hướng Dữ Liệu

  [IMG] 1) Xây dựng thuật toán f-SVM để trích xuất tập luật mờ từ dữ liệu dựa vào máy học véc-tơ hỗ trợ. Thuật...

  Forum: Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính

  Jan 18, 2020 at 10:55 AM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Sử Dụng Thịt Đầu Tôm Thẻ Chân Trắng (Litopenaeus Vannamei) Để Chế Biến Chế Phẩm Giàu Protein

  [IMG] Mục tiêu của nghiên cứu trong luận án là xác định chế độ thích hợp cho quá trình thủy phân protein từ thịt đầu tôm thẻ bằng enzyme...

  Forum: Chuyên Ngành Công Nghệ Thực Phẩm

  Jan 18, 2020 at 10:47 AM
Loading...