Recent Activity

Activity stream for all registered members at Thư Viện Luận Văn.

 1. admin posted a new thread.

  Thơ Ngụ Ngôn (NXB Vĩnh Thịnh 1951) - Nguyễn Văn Vĩnh, 116 Trang

  [IMG] Tập dịch-văn này tôi làm ra đã lâu năm lắm rồi, khi còn ít tuổi, chưa làm văn vần bao giờ, mà đọc qua thơ La hontaine cũng phải...

  Forum: Giới Thiệu Sách Xưa

  Sep 19, 2021 at 7:13 PM
 2. admin posted a new thread.

  Cuốn Theo Chiều Gió (NXB Cây Thông 1951) - Margaret Mitchell, 36 Trang

  [IMG] Bà Margaret Mitchell người tỉnh atlanta, xứ georgie thuộc nam-mỹ. Thời thơ ấu của ba chính là thời mà cuộc thiến tranh giữa nam...

  Forum: Giới Thiệu Sách Xưa

  Sep 19, 2021 at 7:12 PM
 3. admin posted a new thread.

  Mài Dao Giậy Vợ (NXB Minh Tuân 1951) - Hải Lân, 52 Trang

  [IMG] Đây là truyện cũ từ ngàn xưa lưu lại, người ta hằng thuật cho nhau nghe trong những khi nhàn rỗi. Truyện này cũng như nhiều câu...

  Forum: Giới Thiệu Sách Xưa

  Sep 19, 2021 at 7:10 PM
 4. admin posted a new thread.

  Lấy Nhau Vì Tình (NXB Mai Lĩnh 1951) - Vũ Trọng Phụng, 232 Trang

  [IMG] Danh sĩ Vũ Trọng Phụng đã là người thiên cổ Nhưng văn-nghiệp của ông vẫn sống với thời gian Những tiểu-thuyết, những phóng-sự của...

  Forum: Giới Thiệu Sách Xưa

  Sep 19, 2021 at 7:09 PM
 5. admin posted a new thread.

  Vua Ăn Trộm (NXB Minh Tuân 1951) - Hải Lân, 52 Trang

  [IMG] Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, dù nghề ấy là một nghề không cao quý như nghề ăn trộm. Và trong quyển sách nhỏ bé này, tác giả xin...

  Forum: Giới Thiệu Sách Xưa

  Sep 19, 2021 at 7:07 PM
 6. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Tự Do Hóa Tài Khoản Vốn Đến Bất Bình Đẳng Thu Nhập

  [ATTACH] Tác Động Tự Do Hóa Tài Khoản Vốn Đến Bất Bình Đẳng Thu Nhập Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét ảnh hưởng của tự do hóa...

  upload_2021-9-19_15-4-46.png

  Forum: Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng

  Sep 19, 2021 at 3:06 PM
 7. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Ảnh Hưởng Của Dòng Tiền Đến Việc Gia Tăng Nguồn Tài Trợ Bên Ngoài Của Các Công Ty Việt Nam

  [ATTACH] Ảnh Hưởng Của Dòng Tiền Đến Việc Gia Tăng Nguồn Tài Trợ Bên Ngoài Của Các Công Ty Việt Nam Trong Điều Kiện Hạn Chế Tài Chính...

  upload_2021-9-19_14-51-35.png

  Forum: Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng

  Sep 19, 2021 at 2:41 PM
 8. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Kiều Hối, Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài (PDI) Và Hỗ Trợ Phát Triển Chính Thức (ODA)

  [ATTACH] Tác Động Của Kiều Hối, Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài (PDI) Và Hỗ Trợ Phát Triển Chính Thức (ODA) Đối Với Tăng Trưởng Kinh Tế Tại...

  upload_2021-9-19_14-35-36.png

  Forum: Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng

  Sep 19, 2021 at 2:36 PM
 9. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Ảnh Hưởng Của Cơ Cấu Cổ Đông Đến Tỷ Suất Sinh Lời Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam

  [ATTACH] Ảnh Hưởng Của Cơ Cấu Cổ Đông Đến Tỷ Suất Sinh Lời Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Sau cuộc khủng hoảng năm 2007 –...

  upload_2021-9-19_14-25-37.png

  Forum: Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng

  Sep 19, 2021 at 2:26 PM
 10. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Các Nhân Tố Tác Động Đến Tính Kịp Thời Của Báo Cáo Tài Chính Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần VN

  [ATTACH] Các Nhân Tố Tác Động Đến Tính Kịp Thời Của Báo Cáo Tài Chính Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Trong bối cảnh toàn...

  upload_2021-9-19_14-22-5.png

  Forum: Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng

  Sep 19, 2021 at 2:22 PM
 11. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Vận Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

  [ATTACH] Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Vận Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Trong Các Doanh Nghiệp Trên...

  upload_2021-9-19_14-16-16.png

  Forum: Chuyên Ngành Kế Toán Kiểm Toán

  Sep 19, 2021 at 2:17 PM
 12. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Tài Khóa Và Tiền Tệ Các Nước Khu Vực Asean - Mô Hình Panel Var

  [ATTACH] Chính Sách Tài Khóa Và Tiền Tệ Các Nước Khu Vực Asean - Mô Hình Panel Var Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là hai công...

  upload_2021-9-19_14-2-59.png

  Forum: Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng

  Sep 19, 2021 at 2:04 PM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Công Chức Trong Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam

  [ATTACH] Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của...

  upload_2021-9-19_13-59-33.png

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Công

  Sep 19, 2021 at 2:00 PM
 14. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

  [ATTACH] Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Ngành ngân hàng được xem là ngành then chốt và đóng vai...

  upload_2021-9-19_13-49-43.png

  Forum: Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng

  Sep 19, 2021 at 1:52 PM
 15. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Đo Lường Khả Năng Sai Lệch Số Liệu Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Việt Nam

  [ATTACH] Đo Lường Khả Năng Sai Lệch Số Liệu Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Việt Nam Bằng Định Luật Benford Dựa trên kết quả...

  upload_2021-9-19_13-45-9.png

  Forum: Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng

  Sep 19, 2021 at 1:46 PM
Loading...