Recent Activity

Activity stream for all registered members at Thư Viện Luận Văn.

 1. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Tốt Nghiệp Phát Triển Năng Lực Tư Duy Cho Học Sinh THPT Qua Dạy Học Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng

  [IMG] Phát Triển Năng Lực Tư Duy Cho Học Sinh THPT Qua Dạy Học Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng Theo nghị quyết số 29-NQ/TW ngày...

  Forum: Chuyên Ngành Giáo Dục

  Sep 20, 2019 at 6:41 PM
 2. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Tốt Nghiệp Dạy Học Định Lí Toán Phần Vectơ Trong Không Gian, Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian Hình Học 11

  [IMG] Dạy Học Định Lí Toán Phần Vectơ Trong Không Gian, Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian Hình Học 11 Theo Định Hướng Phát Triển Năng...

  Forum: Chuyên Ngành Giáo Dục

  Sep 20, 2019 at 6:36 PM
 3. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Tốt Nghiệp Phát Triển Năng Lực Tư Duy Và Lập Luận Toán Học Cho Học Sinh Lớp 10 Qua Dạy Học Chủ Đề Ứng Dụng

  [IMG] Phát Triển Năng Lực Tư Duy Và Lập Luận Toán Học Cho Học Sinh Lớp 10 Qua Dạy Học Chủ Đề Ứng Dụng Của Định Lý VI-ET Nghị quyết số...

  Forum: Chuyên Ngành Giáo Dục

  Sep 20, 2019 at 6:32 PM
 4. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Tốt Nghiệp Dạy Học Chuyên Đề Tọa Độ Trong Mặt Phẳng Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Học Sinh Lớp 10

  [IMG] Dạy Học Chuyên Đề Tọa Độ Trong Mặt Phẳng Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Học Sinh Lớp 10 THPT Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày...

  Forum: Chuyên Ngành Giáo Dục

  Sep 20, 2019 at 6:27 PM
 5. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Một Số Chủ Đề Đại Số Ở Lớp 10 Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh

  [IMG] Thiết Kế Một Số Chủ Đề Đại Số Ở Lớp 10 Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Thế kỉ XXI, thế giới đang có những bước chuyển...

  Forum: Chuyên Ngành Giáo Dục

  Sep 20, 2019 at 6:22 PM
 6. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Tốt Nghiệp Dạy Học Khái Niệm Hình Học Thuộc Chủ Đề Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng

  [IMG] Dạy Học Khái Niệm Hình Học Thuộc Chủ Đề Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Trong...

  Forum: Chuyên Ngành Giáo Dục

  Sep 20, 2019 at 6:17 PM
 7. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Tốt Nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Bài Toán Thực Tiễn Trong Dạy Học Chủ Đề Tổ Hợp - Xác Suất Cho Học Sinh Lớp 11

  [IMG] Xây Dựng Hệ Thống Bài Toán Thực Tiễn Trong Dạy Học Chủ Đề Tổ Hợp - Xác Suất Cho Học Sinh Lớp 11 Toán học có nguồn gốc từ thực...

  Forum: Chuyên Ngành Giáo Dục

  Sep 20, 2019 at 6:12 PM
 8. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Tốt Nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Toán Học Dạy Học Chủ Đề Phương Trình Lượng Giác Ở Lớp 11 Trường THPT

  [IMG] Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Toán Học Dạy Học Chủ Đề Phương Trình Lượng Giác Ở Lớp 11 Trường THPT Theo Định Hướng Phát Triển Năng...

  Forum: Chuyên Ngành Giáo Dục

  Sep 20, 2019 at 6:08 PM
 9. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Tốt Nghiệp Phát Triển Năng Lực Tư Duy Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Qua Dạy Học Phương Trình Lượng Giác

  [IMG] Phát Triển Năng Lực Tư Duy Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Qua Dạy Học Phương Trình Lượng Giác Hiện nay, đất nước ta đang trong...

  Forum: Chuyên Ngành Giáo Dục

  Sep 20, 2019 at 6:03 PM
 10. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Trò Chơi Trong Dạy Học Tổ Hợp Và Xác Suất Cho Học Sinh Lớp 11

  [IMG] Thiết Kế Trò Chơi Trong Dạy Học Tổ Hợp Và Xác Suất Cho Học Sinh Lớp 11 Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và...

  Forum: Chuyên Ngành Giáo Dục

  Sep 20, 2019 at 5:56 PM
 11. cuongmy posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Cho Vay Đầu Tư Tại Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Bắc Ninh

  [IMG] Xây dựng Quỹ đầu tư và phát triển địa phương là sự nghiệp mang tính chiến lược của các quốc gia. Từ lâu Đảng và Nhà nước ta đã...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Y Tế

  Sep 20, 2019 at 4:59 PM
 12. hieu1605 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh

  [IMG] Đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn là một Chương trình mang tính xã hội cao, không chỉ góp phần cải...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Sep 20, 2019 at 12:11 PM
 13. csevenan posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Sử Dụng Vốn Vay Ngân Hàng

  [IMG] Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Sử Dụng Vốn Vay Ngân Hàng Thế Giới (ODA) Trên Địa Bàn Tỉnh...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Sep 20, 2019 at 10:46 AM
 14. oniison12312 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Mạng Lưới Kênh Phân Phối Tại Chi Nhánh Xăng Dầu Bắc Ninh

  [IMG] Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc...

  Forum: Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế

  Sep 19, 2019 at 10:54 PM
 15. nhandanglv123 posted a new thread.

  Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Bài Soạn Đại Số Lớp 10 Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh

  [IMG] Thiết Kế Bài Soạn Đại Số Lớp 10 Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Công cuộc đổi mới của đất nước ta, thực hiện công nghiệp...

  Forum: Chuyên Ngành Giáo Dục

  Sep 19, 2019 at 6:16 PM
Loading...