11 Ebook Luận Án Tiến Sĩ Chuyên Ngành Đạo Đức Học 2014-2020

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Feb 9, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngành Triết Học
  Luận Án Tiến Sĩ Chuyên Ngành Đạo Đức Học
  11 Files | 25 MB | 2014-2020
  ----------------​
  Đạo đức học hay triết học đạo đức là một nhánh của triết học "liên quan đến việc hệ thống hóa, bảo vệ và khuyến nghị các khái niệm về hành vi đúng và sai". Lĩnh vực đạo đức học, cùng với mỹ học, liên quan đến các vấn đề giá trị, và do đó bao gồm nhánh triết học được gọi là tiên đề học. Đạo đức học tìm cách giải quyết các câu hỏi về đạo đức con người bằng cách định nghĩa các khái niệm như thiện và ác, đúng và sai, đức hạnh và tệ nạn, công lý và tội phạm. Là một lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ, triết học đạo đức cũng liên quan đến các lĩnh vực tâm lý học đạo đức, đạo đức học mô tả và lý thuyết giá trị.
  Code:
  01  LATS-2014 - Xây Dựng Đạo Đức Kinh Doanh Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf
  02  LATS-2016 - Giáo Dục Đạo Đức Cho Trẻ Em Trong Các Gia Đình Nông Dân Ở Tỉnh Ninh Bình Hiện Nay.pdf
  03  LATS-2016 - Những Thay Đổi Trong Tư Tưởng Đạo Đức Nho Giáo Việt Nam Cuối Thế Kỷ XIX.pdf
  04  LATS-2017 - Giáo Dục Nghĩa Vụ Đạo Đức Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Công Lập Hiện Nay.pdf
  05  LATS-2017 - Giáo Dục Đạo Đức Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay.pdf
  06  LATS-2018 - Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay.pdf
  07  LATS-2018 - Giảng Dạy Môn Giáo Dục Công Dân Với Sự Phát Triển Nhân Cách Học Sinh Trung Học Phổ Thông Thành Phố Hà Nội Hiện Nay.pdf
  08  LATS-2019 - Giáo Dục Giá Trị Đạo Đức Truyền Thống Dân Tộc Cho Thanh Niên Long An Hiện Nay.pdf
  09  LATS-2019 - Sự Biến Đổi Của Các Giá Trị Đạo Đức Truyền Thống Việt Nam Hiện Nay.pdf
  10  LATS-2019 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Đức Công Chức Và Vận Dụng Tư Tưởng Đó Trong Xây Dựng Đạo Đức Công Chức Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  11  LATS-2020 - Giáo Dục Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Đức Cho Sinh Viên Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân Hiện Nay.pdf
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yKWntoEZ32B5ZaheeNy9u2tgSTmkh14i
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page