81 Ebook Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Triết Học 2014

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by admin, Feb 9, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]

  Ngành Triết Học
  Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Triết Học
  81 Files | 99 MB | 2014
  ----------------​
  Đào tạo cử nhân triết học nhằm đạt được các mục tiêu sau:- Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên môn của ngành Triết học, giúp sinh viên nắm vững lập trường, quan điểm, phương pháp tư duy khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng, nhân sinh quan khoa học.- Trên cơ sở nâng cao năng lực tư duy biện chứng duy vật, sinh viên có thể vận dụng tốt những kiến thức triết học vào việc lý giải các vấn đề của thực tiễn.- Có thể tiếp tục học lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc có thể chuyển đổi sang những ngành học gắn với triết học theo yêu cầu của thực tiễn xã hội.Cử nhân Triết học có thể làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy các khoa học triết học, chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung và Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng; có thể làm việc trong các ban, ngành của trung ương và địa phương.
  Code:
  01  LVTS-2014 - Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa.pdf
  02  LVTS-2014 - Cái Đẹp Trong Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới.pdf
  03  LVTS-2014 - Gia Đình Với Vai Trò Giáo Dục Giới Tính Cho Trẻ Vị Thành Niên Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  04  LVTS-2014 - Giáo Dục Giá Trị Đạo Đức Truyền Thống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Ở Thái Nguyên Hiện Nay.pdf
  05  LVTS-2014 - Giáo Dục Thị Hiếu Thẩm Mỹ Cho Sinh Viên Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Đại Học Quốc Gia.pdf
  06  LVTS-2014 - Giáo Dục Y Đức Cho Sinh Viên Ngành Y (Qua Khảo Sát Trường Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ).pdf
  07  LVTS-2014 - Giáo Dục Đạo Đức Cho Sinh Viên Trong Bối Cảnh Hội Nhập Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  08  LVTS-2014 - Giáo Dục Đạo Đức Cho Thanh Niên Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  09  LVTS-2014 - Giáo Dục Đạo Đức Cho Thanh Niên Tỉnh Tuyên Quang Hiện Nay-Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  10  LVTS-2014 - Giáo Dục Đạo Đức Môi Trường Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Tài Nguyên Và Môi Trường Miền Trung.pdf
  11  LVTS-2014 - Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ Hiện Nay.pdf
  12  LVTS-2014 - Giữ Gìn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Tày Ở Tuyên Quang Hiện Nay.pdf
  13  LVTS-2014 - Giữ Gìn Và Phát Huy Giá Trị Văn Hoá Của Lễ Hội Đền Hùng Trong Điều Kiện Nền Kinh Tế Thị Trường.pdf
  14  LVTS-2014 - Học Tập Phong Cách Làm Việc Hồ Chí Minh Trong Giảng Dạy Của Giảng Viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Hiện Nay.doc
  15  LVTS-2014 - Kinh Tế Tư Nhân Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  16  LVTS-2014 - Mối Liên Hệ Của Các Cuộc Cách Mạng Trong Sản Xuất Vật Chất Và Khoa Học Tự Nhiên.pdf
  17  LVTS-2014 - Một Số Chính Sách Xã Hội Của Lê Thánh Tông.pdf
  18  LVTS-2014 - Ngụy Biện Và Vai Trò Của Nó Trong Sự Phát Triển Của Tư Duy Khoa Học.pdf
  19  LVTS-2014 - Nhân Tố Chủ Quan Đối Với Sự Chuyển Biến Cơ Cấu Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Thời Kỳ Hội Nhập Kinh Tế.pdf
  20  LVTS-2014 - Những Biến Đổi Của Đạo Đức Gia Đình Truyền Thống Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội.pdf
  21  LVTS-2014 - Những Nội Dung Cơ Bản Và Ứng Dụng Của Lôgic Tình Thái.pdf
  22  LVTS-2014 - Nâng Cao Năng Lực Tư Duy Lý Luận Cho Đội Ngũ Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Nữ Tỉnh Thái Nguyên Hiện Nay.pdf
  23  LVTS-2014 - Nâng Cao Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Đội Ngũ Giảng Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Ngành Xây Dựng.pdf
  24  LVTS-2014 - Nội Dung Và Giá Trị Của Tư Tưởng Khoan Dung Hồ Chí Minh.pdf
  25  LVTS-2014 - Phát Huy Giá Trị Đạo Đức Truyền Thống Việt Nam Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa Hiên Nay.pdf
  26  LVTS-2014 - Phát Huy Vai Trò Của Giai Cấp Nông Dân Nghệ An Trong Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa.pdf
  27  LVTS-2014 - Phát Triển Con Người Trong Bối Cảnh Tòan Cầu Hóa Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  28  LVTS-2014 - Quan Niệm Biện Chứng Trong Duy Thức Học Phật Giáo (Qua Bát Thức Tâm Vương Và 51 Hành Tâm Sở).pdf
  29  LVTS-2014 - Quan Niệm Của Arixtot Về Nhà Nước Trong Tác Phẩm Chính Trị Luận.pdf
  30  LVTS-2014 - Quan Niệm Của C. Mác Và Ph. Ăngghen Về Quyền Con Người.pdf
  31  LVTS-2014 - Quan Niệm Của C.Mác Về Tha Hóa Trong Bản Thảo Kinh Tế - Triết Học Năm 1844.pdf
  32  LVTS-2014 - Quan Niệm Của G.W.F.Hegel Về Nhà Nước Trong Tác Phẩm Các Nguyên Lý Của Triết Học Pháp Quyền.pdf
  33  LVTS-2014 - Quan Niệm Của G.W.F.Hegel Về Quyền Con Người Trong Tác Phẩm Các Nguyên Lý Của Triết Học Pháp Quyền.pdf
  34  LVTS-2014 - Quan Niệm Của Lép Tônxtôi Về Đạo Đức Trong Tác Phẩm Đường Sống.pdf
  35  LVTS-2014 - Quan Niệm Của Nho Giáo Về Đạo Đức Gia Đình Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Việc Hoàn Thiện Đạo Đức.pdf
  36  LVTS-2014 - Quan Niệm Về Mối Quan Hệ Thầy - Trò Qua Sách Luận Ngữ Của Khổng Tử Và Ý Nghĩa Của Nó.pdf
  37  LVTS-2014 - Quan Niệm Về Quyền Con Người Trong Triết Học Tây Âu Thế Kỷ XVII - XVIII.pdf
  38  LVTS-2014 - Quan Điểm Của John Dewey Về Dân Chủ Trong Giáo Dục.pdf
  39  LVTS-2014 - Sự Phát Triển Quan Điểm Về Cái Phổ Biến Từ Hêghen Đến Mác.pdf
  40  LVTS-2014 - Thuyết Nhân Quả Phật Giáo Trong Văn Học Dân Gian Việt Nam.pdf
  41  LVTS-2014 - Thế Giới Quan Của Nguyễn Bỉnh Khiêm Qua Tác Phẩm Bạch Vân Am Thi Tập Và Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập.pdf
  42  LVTS-2014 - Thế Giới Quan Của Nguyễn Trãi Qua Tác Phẩm Quân Trung Từ Mệnh Tập Và Quốc Âm Thi Tập.pdf
  43  LVTS-2014 - Triết Lý Lấy Dân Làm Gốc Của Hồ Chí Minh Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Nước Ta Hiện Nay.pdf
  44  LVTS-2014 - Tìm Hiểu Những Biểu Hiện Về Cái Cao Cả Trong Tư Tưởng Nguyễn Trãi.pdf
  45  LVTS-2014 - Tư Tưởng Đạo Đức Hiện Sinh Của F.M.Doxtoevxky Trong Tác Phẩm Tội Ác Và Hình Phạt.pdf
  46  LVTS-2014 - Tư Tưởng Của Nho Giáo Tiên Tần Về Con Người Và Xã Hội.pdf
  47  LVTS-2014 - Tư Tưởng Của Phạm Quỳnh Về Vấn Đề Xây Dựng Nền Văn Hóa Dân Tộc.pdf
  48  LVTS-2014 - Tư Tưởng Giáo Dục Của Jiddu Krishnamurti.pdf
  49  LVTS-2014 - Tư Tưởng Giải Thoát Của Phật Giáo Việt Nam Thời Trần.pdf
  50  LVTS-2014 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Giáo Dục Con Người Mới.pdf
  51  LVTS-2014 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Giáo Dục Thanh Niên Và Sự Vận Dụng Tư Tưởng Này Trong Quá Trình Giáo Dục.pdf
  52  LVTS-2014 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đoàn Kết Tôn Giáo Và Sự Vận Dụng Tư Tưởng Đó Vào Thực Hiện Chính Sách.pdf
  53  LVTS-2014 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đoàn Kết Và Vận Dụng Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  54  LVTS-2014 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Đức Cán Bộ Và Vận Dụng Tư Tưởng Đó Vào Xây Dựng Đạo Đức Cán Bộ Lãnh Đạo.pdf
  55  LVTS-2014 - Tư Tưởng Nhân Sinh Trong Kinh Pàli Của Phật Giáo - Những Vấn Đề Đặt Ra Cho Việc Giáo Dục Đạo Đức.pdf
  56  LVTS-2014 - Tư Tưởng Thẩm Mỹ Của Nguyễn Du Trong Tác Phẩm Truyện Kiều.pdf
  57  LVTS-2014 - Tư Tưởng Triết Học Chính Trị Của A. Tocqueville Trong Tác Phẩm Nền Dân Trị Mỹ.pdf
  58  LVTS-2014 - Tư Tưởng Về Lẽ Sống Của Người Quân Tử Trong Tứ Thư.pdf
  59  LVTS-2014 - Tư Tưởng Đạo Đức Của John Stuart Mill Trong Tác Phẩm Thuyết Công Lợi.pdf
  60  LVTS-2014 - Tư Tưởng Đạo Đức Của Khổng Tử Trong Luận Ngữ.pdf
  61  LVTS-2014 - Tư Tưởng Đạo Đức Trong Chu Dịch.pdf
  62  LVTS-2014 - Vai Trò Của Gia Đình Trong Giáo Dục Giá Trị Đạo Đức Truyền Thống Cho Thế Hệ Trẻ Việt Nam Hiện Nay.pdf
  63  LVTS-2014 - Vai Trò Của Giảng Dạy Môn Giáo Dục Công Dân Với Việc Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh.pdf
  64  LVTS-2014 - Vai Trò Giá Trị Đạo Đức Truyền Thống Dân Tộc Trong Việc Xây Dựng Đạo Đức Cho Thanh Niên Huyện Ba Vì.pdf
  65  LVTS-2014 - Vai Trò Giáo Dục Của Gia Đình Đối Với Sự Hình Thành Đạo Đức Của Trẻ Vị Thành Niên Hiện Nay.pdf
  66  LVTS-2014 - Văn Hóa Làng - Xã Và Sự Biến Đổi Của Nó Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  67  LVTS-2014 - Vấn Đề Bình Đẳng Giới Trong Gia Đình Hạt Nhân Ở Thành Phố Thái Bình Hiện Nay.pdf
  68  LVTS-2014 - Vấn Đề Công Lý Trong Tư Tưởng Triết Học Của John Rawls.pdf
  69  LVTS-2014 - Vấn Đề Nguồn Lực Trong Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Hải Dương Hiện Nay.pdf
  70  LVTS-2014 - Xây Dựng Đạo Đức Cách Mạng Cho Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Cơ Sở Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường.pdf
  71  LVTS-2014 - Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Ở Nước Ta Hiện Nay Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh.pdf
  72  LVTS-2014 - Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Trong Bối Cảnh Hội Nhập Quốc Tế Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  73  LVTS-2014 - Đạo Hiếu Trong Giáo Dục Đạo Đức Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  74  LVTS-2014 - Đạo Hiếu Trong Lễ Vu Lan Của Phật Giáo.pdf
  75  LVTS-2014 - Đạo Đức Hồ Chí Minh Về Tình Yêu Thương Con Người Sống Có Tình Nghĩa Và Vận Dụng Vào Giáo Dục Đạo Đức.pdf
  76  LVTS-2014 - Đạo Đức Phật Giáo Và Ảnh Hưởng Của Nó Đến Việc Xây Dựng Nhân Cách Con Người Việt Nam Hiện Nay.pdf
  77  LVTS-2014 - Đổi Mới Quan Điểm Của Đảng Về Nguồn Nhân Lực Con Người Để Xây Dựng Và Phát Triển Kinh Tế Thị Trường.pdf
  78  LVTS-2014 - Ảnh Hưởng Của Cách Mạng Khoa Học - Công Nghệ Đến Sự Phát Triển Con Người.pdf
  79  LVTS-2014 - Ảnh Hưởng Của Nhân Sinh Quan Phật Giáo Đến Đạo Đức, Lối Sống Con Người Việt Nam Hiện Nay.pdf
  80  LVTS-2014 - Ảnh Hưởng Tư Tưởng Cải Cách Giáo Dục Từ Minh Trị (Meiji) Nhật Bản Đến Tư Tưởng Giáo Dục.pdf
  81  LVTS-2014 - Ứng Dụng Phương Pháp Hình Thức Hóa Trong Việc Thẩm Định Tính Logic Của Các Mệnh Đề Trong Các Văn Bản.pdf
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1km41kJHRAAU6I0WljODCiEM5B1dR5CcD
   

Share This Page