Luận Án Tiến Sĩ Ảnh Hưởng Âm Nhạc Phương Tây Trong Các Tác Phẩm Viết Cho Nhạc Cụ Dân Tộc Của Nhạc Sĩ Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Âm Nhạc Học' started by quanh.bv, Jun 12, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-6-12_4-21-10.png
  Tìm ra những ảnh hưởng từ âm nhạc phương Tây trong các sáng tác mới cho nhạc cụ dân tộc của nhạc sĩ Việt Nam trong 5 tập Hòa tấu dàn nhạc dân tộc đương đại xuất bản năm 2002 tại Viện Âm nhạc.
  Chỉ ra sự ảnh hưởng của những yếu tố âm nhạc phương Tây bên cạnh việc kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc cho sáng tác mới của nhạc sĩ Việt Nam.
  Phác thảo sự hình thành và phát triển của tác phẩm mới viết cho nhạc cụ dân tộc theo tiến trình của lịch sử để từ đó đưa ra cái nhìn tổng thể.
  Trên cơ sở phân tích 52 tác phẩm trong 5 tập Hòa tấu dàn nhạc dân tộc đương đại của các nhạc sĩ Việt Nam chúng tôi thấy vẫn còn tồn tại một vài hạn chế và mong muốn các tác phẩm sau này sẽ thống nhất, khoa học hơn về cách trình bày, thuật ngữ và chỉ dẫn kỹ thuật trong bản nhạc.
  Luận án sẽ là nguồn tư liệu hữu ích cho việc học tập, tìm hiểu và nghiên cứu của những người quan tâm đến các tác phẩm mới viết cho nhạc cụ dân tộc.
  • Luận án tiến sĩ Âm nhạc
  • Chuyên ngành Âm nhạc học
  • Hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Phương Hoa
  • Tác giả: Nguyễn Anh Việt
  • Số trang: 183
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 2023
  Link download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=41577
  https://drive.google.com/file/d/1jZbILMmTxeI6ZrljT05wVu3dUjKx-waE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page