Luận Án Tiến Sĩ Ảnh Hưởng Của Báo Chí Quân Đội Đối Với Nhận Thức Chính Trị - Tư Tưởng Của Quân Nhân Trong Giai Đoạn

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by quanh.bv, Apr 1, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ảnh Hưởng Của Báo Chí Quân Đội Đối Với Nhận Thức Chính Trị - Tư Tưởng Của Quân Nhân Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  Luận án làm rõ cơ sở lý luận về báo chí quân đội; quân nhân; nhận thức chính trị - tư tưởng, từ đó đưa ra khái niệm ảnh hưởng của báo chí quân đội đối với nhận thức chính trị - tư tưởng của quân nhân là sự tác động của báo chí quân đội đối với quá trình hình thành và thay đổi nhận thức chính trị - tư tưởng của quân nhân phù hợp với yêu cầu đặt ra. Xây dựng tiêu chí đánh giá ảnh hưởng của báo chí quân đội đối với nhận thức chính trị - tư tưởng của quân nhân;
  • Luận án tiến sĩ Báo chí
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn: GS.TS Tạ Ngọc Tấn
  • Tác giả: Đỗ Duy Hưng
  • Số trang: 184
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=37195
  https://drive.google.com/uc?id=1WOdf7sjdIXD3WKUNHe5eLItvrsmUs_g7
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page