Luận Văn Tốt Nghiệp Ảnh Hưởng Của Các Dạng Dung Dịch Kali Phun Qua Lá Đến Năng Suất Lúa Om 2514 Tại Xã Đông Hòa

Discussion in 'Chuyên Ngành Trồng Trọt' started by quanh.bv, Sep 16, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Ảnh Hưởng Của Các Dạng Dung Dịch Kali Phun Qua Lá Đến Năng Suất Lúa Om 2514 Tại Xã Đông Hòa, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang Vụ Đông Xuân Năm - 2010
  Cây lúa luôn giữ một vị trí quan trọng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Hiện nay, nhiều diện tích đất trồng lúa đang bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhiễm mặn. Trên thế giới có khoảng 405 triệu ha đất nhiễm mặn và 70 triệu ha đất mặn (Silvertooth, 2005). Vùng đất lúa nhiễm mặn tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với khoảng 0,81 triệu ha (Cao Văn Phụng và Nguyễn Văn Luật, 1995). Diện tích đất nhiễm mặn được chuyển sang canh tác theo mô hình “Lúa-Tôm” bước đầu mang lại hiệu quả cao.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Trồng trọt
  • Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Bảo Vệ
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thắm
  • Số trang: 59
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1XnJ7D8wiuRlP8A7WbOzcBWM9uasHVo1A
   

Share This Page