Luận Án Tiến Sĩ Ảnh Hưởng Của Các Nguyên Tố Ti, V Lên Từ Tính Và Tương Tác Trao Đổi Trong Một Số Hợp Chất Đất Hiếm

Discussion in 'Chuyên Ngành Vô Tuyến & Điện Tử' started by nhandang123, Feb 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Ảnh Hưởng Của Các Nguyên Tố Ti, V Lên Từ Tính Và Tương Tác Trao Đổi Trong Một Số Hợp Chất Đất Hiếm - Sắt
  Nghiên cứu mômen từ và tương tác trao đổi trong các hợp chất liên kim loại đất hiếm-kim loại chuyển tiếp. Trình bày các phương pháp có liên quan tới việc thu thập các tham số thực nghiệm và các kết quả thực nghiệm đã được thực hiện trên hệ mẫu, từ đó đưa ra một số kết luận về vai trò của các nguyên tố kim loại chuyển tiếp nhẹ khi tham gia thành phần thứ ba trong các hợp chất hai nguyên tố.
  • Luận án tiến sĩ Vật lý
  • Chuyên ngành Vật Lí vô tuyến và điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Bạch Thành Công, TS. Nguyễn Hữu Đức
  • Tác giả: Nguyễn Đức Tân
  • Số trang: 136
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2002
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1009098&sp=T&sp=3&suite=def
  https://drive.google.com/uc?id=1GnuYpxY8f_MzQoLgXrghcIES8Fg4EeX6/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 11, 2019

Share This Page