Luận Án Tiến Sĩ Ảnh Hưởng Của Các Nhân Tố Kinh Tế Vĩ Mô Tới Thu-Chi Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp Trong Điều Kiện

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Jan 1, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-1_21-46-30.png
  Ảnh Hưởng Của Các Nhân Tố Kinh Tế Vĩ Mô Tới Thu-Chi Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp Trong Điều Kiện Tự Cân Đối Ở Việt Nam
  Luận án sử dụng đồng thời cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Trong đó NCS tổng hợp thông tin từ những nguồn tài liệu tin cậy như: các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí, trang tin thư viện điện tử của các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Thư viện quốc gia, các tạp chí chuyên ngành ... về những thông tin nhằm làm sáng tỏ lý luận về BHTN, nguyên tắc tài chính độc lập của quỹ BHTN và thu, chi BHTN. Tiếp theo, NCS so sánh về phương pháp và nội dung tiếp cận vấn đề thu, chi BHTN của các công trình nghiên cứu để nhằm làm rõ khoảng trống nghiên cứu ở Việt Nam và xác lập các giả định nghiên cứu cho nghiên cứu định lượng (mô hình thu chi BHTN). Thông qua phương pháp Vecto tự hồi quy (VAR và VAR hiệu chỉnh) để trả lời các câu hỏi nghiên cứu đặt ra.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành kinh tế học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn
  • Tác giả: Lê Thành Công
  • Số trang: 178
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.1&view=38286
  https://drive.google.com/uc?id=1K4OZVh8AYAl3nMEWGUT4-piwdAr2lf1D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page