Luận Văn Thạc Sĩ Ảnh Hưởng Của Chirp Tần Số Và Sự Tán Sắc Đối Với Xung Dạng Super Gauss Trong Hoạt Động Của Laser

Discussion in 'Chuyên Ngành Quang Học' started by nhandanglv123, May 30, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Ảnh Hưởng Của Chirp Tần Số Và Sự Tán Sắc Đối Với Xung Dạng Super Gauss Trong Hoạt Động Của Laser Màu Buồng Cộng Hưởng Vòng Khóa Mode Bằng Va Chạm Xung
  Từ khi phát minh ra nguồn sáng laser đơn sắc, các lĩnh vực về laser và các ứng dụng của laser đã được tìm hiểu và nghiên cứu rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: khoa học kỹ thuật, công nghệ, y học ... Trong việc nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ thì các nguồn sáng laser xung cực ngắn có vai trò rất quan trọng. Nguồn laser xung cực ngăn vùng atto giây và femto giây dùng để nghiên cứu các hiện tượng cực nhanh như chuyển động của điện tử, các quá trình động học của nguyên tử, phân tử. Người ta đã phát minh ra laser xung cực ngắn cỡ nano giây nhờ phương pháp khóa mode bị động với laser Ruby, sau đó người ta đã áp dụng thành công phương pháp này với laser thủy tinh Nd và thu được xung ngắn cỡ pico giây. Xung ngắn nhất gần đây thu được cỡ 5fs nhờ sự khuếch đại các xung ánh sáng từ laser màu khóa mode bị động cộng hưởng vòng bằng cách truyền các xung đã được khuếch đại qua môi trường quang học phi tuyến.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Quang học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trịnh Đình Chiến
  • Tác giả: Nguyễn Thành Nhơn
  • Số trang: 106
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2013
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74570
  https://drive.google.com/uc?id=1XWo_2h7RpNiluJuhbmNQqzSy5R7IZ-W5
   

Share This Page