Luận Án Tiến Sĩ Ảnh Hưởng Của Đạo Hiếu Trong Phật Giáo Đến Lối Sống Người Việt Ở Đồng Bằng Bắc Bộ Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Sep 18, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Một là, luận án đưa ra khái niệm đạo Hiếu trong Phật giáo là quan niệm của Phật giáo về công ơn, cách báo ơn của con người đối với cha mẹ, chúng sinh, Quốc vương và Tam bảo trên con đường đi đến giải thoát. Trên cơ sở đó, luận án phân tích nội dung và đưa ra một số đặc điểm của đạo Hiếu trong Phật giáo và đạo Hiếu trong Phật giáo vùng đồng bằng Bắc Bộ.
  Hai là, luận án tiếp cận với góc độ lối sống là phương thức hoạt động sống của con người nảy sinh phản ánh phương thức sản xuất trong những giai đoạn phát triển nhất định và biểu hiện trong nhận thức, cách ứng xử, phong tục tập quán… của con người. Trên cơ sở đó luận án phân tích ảnh hưởng của đạo Hiếu trong Phật giáo đến lối sống người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay trên một số biểu hiện cụ thể: nhận thức và cách ứng xử thông qua kết quả khảo sát ở một số tỉnh tiêu biểu như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Hùng Hậu; TS Lê Tâm Đắc
  • Tác giả: Đinh Thị Giang
  • Số trang: 206
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33719
  https://drive.google.com/uc?id=12LcmrkXXPqIkh3VZM2sUI9C7dQ8QfExs
   

Share This Page