Luận Văn Tốt Nghiệp Ảnh Hưởng Của Diazinon Lên Enzyme Cholinesterase (Che) Trên Cá Tra (Pangasianodon Hypophthalmus)

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by quanh.bv, Oct 7, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Diazinon là thuốc BVTV gốc lân hữu cơ được sử dụng phổ biến trong canh tác lúa ở ĐBSCL. Vì thế, các loài thủy sản có nhiều nguy cơ bị ảnh hưởng từ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong canh tác nông nghiệp. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá sự ảnh hưởng của diazinon lên enzyme cholinesterase (ChE) của cá tra. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nồng độ diazinon (0,039 mg/L, 0,35 mg/L, 3,18 mg/L, 3,5 mg/L và đối chứng) và 3 lần lặp lại, mật độ thả là 50 con/bể. Thời điểm thu mẫu là 1 giờ, 6 giờ, 24 giờ, 3 ngày, 7 ngày, 14 ngày ở các cơ quan: não, gan, mang và cơ.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
  • Giáo viên hướng dẫn: PGs.Ts Nguyễn Thanh Phương
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến
  • Số trang: 50
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1wK-XB6UeLijNub80VixNbxFEMlwVgPV3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page