Luận Văn Tốt Nghiệp Ảnh Hưởng Của Điều Kiện Chế Biến Đến Sự Thay Đổi Thể Tích Và Tỉ Lệ Hạt Không Nổ Trong Quá Trình

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Thực Phẩm' started by quanh.bv, Oct 18, 2020 at 1:29 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Ảnh Hưởng Của Điều Kiện Chế Biến Đến Sự Thay Đổi Thể Tích Và Tỉ Lệ Hạt Không Nổ Trong Quá Trình Xử Lý Bắp Trong Microwave
  Ảnh hưởng của điều kiện chế biến đến sự thay đổi thể tích và tỉ lệ hạt không nổ trong quá trình xử lý bắp trong microwave được nghiên cứu với các điều kiện: thời gian (từ 2 phút đến 5 phút), nồng độ muối (từ 0% đến 15%), nồng độ bơ (từ 0% đến 12%), thể tích bao bì (từ 600 cm3 đến 1200 cm3). Các kết quả cho thấy: Khi thời gian tăng từ 2 phút đến 5 phút thì thể tích riêng biểu kiến tăng từ 0,009 m3/kg đến 0,019 m3/kg, chỉ số nở tăng từ 45,270% đến 77,703%, tỉ lệ hạt không nổ giảm từ 44,784% đến 15,167%.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
  • Giáo viên hướng dẫn: Ts Võ Tấn Thành
  • Tác giả: Trương Thị Cẩm Nhung
  • Số trang: 58
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1zt5rgc_V5gpy63BuFJPsIujioPmpk88S
   

Share This Page