Luận Văn Thạc Sĩ Ảnh Hưởng Của Đô Thị Hóa Đến Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Và Đời Sống Người Dân

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jul 11, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Ảnh Hưởng Của Đô Thị Hóa Đến Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Và Đời Sống Người Dân Trên Địa Bàn Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh Giai Đoạn 2010 - 2014
  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế được của các ngành nông lâm ngư nghiệp, là thành phần quan trọng của môi trường, là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển xã hội, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Trong thời kỳ phát triển kinh tế mới đất đai có thêm những chức năng có ý nghĩa quan trọng là chức năng tạo nguồn vốn và thu hút cho đầu tư phát triển. Việc phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng tài nguyên đất một cách hợp lý và có hiệu quả là hết sức cần thiết cho sự phát triển bền vững [7]. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước theo đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ta, sự hình thành các đô thị mới và mở rộng các đô thị hiện có là một xu thế tất yếu.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
  • Tác giả: Hoàng Văn Thanh
  • Số trang: 86
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=9234
   

Share This Page