Luận Văn Tốt Nghiệp Ảnh Hưởng Của Giá Thể Lên Tăng Trưởng Tỷ Lệ Sống Của Cá Leo (Wallago Attu) Ương Trong Bể

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by quanh.bv, Sep 21, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đề tài “Ảnh hưởng của giá thể lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Leo (Wallago attu) ương trong bể” được tiến hành từ 04/04/2009 và kết thúc vào 17/06/2009 với 3 thí nghiệm được thực hiện tại Trại Cá Thực Nghiệm của Bộ Môn Kỹ Thuật Nuôi Thủy Sản Nước Ngọt – Khoa Thủy Sản – Trường Đại Học Cần Thơ nhằm xác định loại giá thể và tỷ lệ giá thể thích hợp để ương cá Leo đạt hiệu quả cao. Ở thí nghiệm 1: mật độ 95 con/m2, thể tích nước 300 lít với giá thể bằng dây nylon được bố trí vào 3 nghiệm thức, thì nghiệm thức 25% giá thể che phủ trên mặt nước (1 bó 21,5 g) cho tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nghiệm thức 50% và 75% giá thể. Tỷ lệ sống đạt cao nhất ở nghiệm thức 75% giá thể. Tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống không có sự khác biệt (p>0,05) giữa các nghiệm thức.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
  • Giáo viên hướng dẫn: Ts. Lam Mỹ Lan
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Sử
  • Số trang: 90
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2009
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=13aEHb72sPq4cDWwXI3Z3qCfpFK9jNc-g
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page