Luận Văn Tốt Nghiệp Ảnh Hưởng Của Naphthalene Acetic Acid Đến Số Hoa Lưỡng Tính Và 2,4dichlorophenoxy Acetic Acid

Discussion in 'Chuyên Ngành Trồng Trọt' started by quanh.bv, Sep 16, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Ảnh Hưởng Của Naphthalene Acetic Acid Đến Số Hoa Lưỡng Tính Và 2,4dichlorophenoxy Acetic Acid Đến Sự Rụng Trái Trên Nhãn Xuồng Cơm Vàng (Dimocarpus Longan Lour.) Tại Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
  Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu khảo sát sự hiệu quả của NAA và 2,4-D trên nhãn Xuồng Cơm Vàng làm tăng số hoa lưỡng tính và làm giám sự rụng trái lúc giai đoạn tiền thu hoạch cải thiện tăng năng suất đồng thời tìm ra nồng độ thích hợp để xử lý đạt hiệu quả cao nhất góp phần phát triển cây nhãn Xuồng Cơm Vàng. Thí nghiệm được thực hiện trên cây nhãn Xuồng Cơm được ghép trên gốc ghép nhãn Long và nhãn Da Bò, tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 9 năm 2010.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Trồng trọt
  • Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Văn Hâu
  • Tác giả: Huỳnh Phước Tính
  • Số trang: 55
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1e8OTyklIk4OejVo0W25Y8mitLct7iUqm
   

Share This Page