Luận Án Tiến Sĩ Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ Và CO2 Cao Lên Tăng Trưởng Và Phát Triển Của Tôm Sú

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by quanh.bv, Nov 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-11-5_3-4-25.png
  Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ Và CO2 Cao Lên Tăng Trưởng Và Phát Triển Của Tôm Sú (Penaeus Monodon Fabricius, 1798) Và Tôm Thẻ Chân Trắng (Litopenaeus Vannamei Boone, 1931)
  Luận án được thực hiện với các nội dung gồm khảo sát sự biến động các yếu tố môi trường nước trong ao nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng thâm canh; nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và CO2 cao lên sự phát triển của tôm sú và tôm thẻ chân trắng bao gồm ảnh hưởng lên phát triển phôi, tỉ lệ nở, chiều dài ấu trùng và hậu ấu trùng, tỉ lệ sống ấu trùng PL15, ảnh hưởng đến tăng trưởng và các chỉ tiêu sinh lý qua các giai đoạn từ ấu niên và tiền trưởng thành.
  Các chỉ tiêu môi trường nước gồm nhiệt độ, pH, oxy hòa tan, CO2, độ kiềm và độ mặn khảo sát tại ao nuôi tôm ở 3 giai đoạn của chu kỳ nuôi gồm đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ, tương ứng với các thời điểm sau khi thả giống là 15-20 ngày, 50-60 ngày và 80-90 ngày. Kết quả cho thấy ở ao tôm sú nhiệt độ dao động 29,3-29,7ºC, pH 7,82-8,04, oxy hòa tan 6,65-6,75 mg/L, CO2 3,18-3,50 mg/L, độ kiềm 79-102 mg/L và độ mặn 5,33-15,0‰. Ao nuôi tôm thẻ chân trắng thì nhiệt độ 28,9-29,5ºC, pH 7,82-8,07, oxy hòa tan 5,33-6,08 mg/L, CO2 4,16-4,70 mg/L, độ kiềm 145-191 mg/L và độ mặn 10-11‰.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Châu Tài Tảo
  • Tác giả: Đỗ Văn Bước
  • Số trang: 167
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Cần Thơ 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=38313
  https://drive.google.com/uc?id=137qRH7HZgGKfDE-5du5uKsJVDPfsRxAO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page