Luận Văn Tốt Nghiệp Ảnh Hưởng Của Oxy Hòa Tan Lên Sự Tăng Trưởng Cá Chép (Cyprinus Carpio Linnaeus, 1758)

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by quanh.bv, Oct 4, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên cứu về sự ảnh của hàm lượng oxy hòa tan khác nhau lên sự tăng trưởng của cá chép (Cyprinus carpio) được tiến hành từ tháng 02/11 đến 06/11 tại khoa thủy sản Trường Đại Học Cần Thơ. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức (20%, 50% và 80% oxy bão hòa, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Oxy hòa tan được điều khiển bằng hệ thống tiêu hao oxy tự động (máy oxy Guard). Qua quá trình thí nghiệm kết quả cho thấy tốc độ tăng trưởng theo ngày (DWG) của cá nhỏ nhất ở nghiệm thức 20% oxy bão hòa (0,39±0,11g/ngày) và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với hai nghiệm thức còn lại ở giai đoạn 21 ngày thí nghiệm.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
  • Giáo viên hướng dẫn: PGs.Ts. Nguyễn Thanh Phương
  • Tác giả: Mai Anh Nhựt
  • Số trang: 53
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1GPQD-kuKb0Y9pnjAdOXH4pQs6Ki0BDJp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page