Luận Văn Tốt Nghiệp Ảnh Hưởng Của Sự Phát Triển Đô Thị Đến Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Và Đời Sống Người Dân

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Chính Môi Trường' started by nhandanglv123, Jul 31, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Ảnh Hưởng Của Sự Phát Triển Đô Thị Đến Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Và Đời Sống Người Dân Phường Tân Thịnh - Thành Phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên Giai Đoạn Năm 2008 - 2013
  Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì có thể thay thế được đối với các ngành sản xuất nông lâm nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là nền tảng cho sự sống của con người và nhiều sinh vật khác Hiện nay, cùng với xu hướng phát triển của thế giới thì quá trình phát triển đô thị đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới vấn đề sử dụng đất nói chung và sử dụng đất nông nghiệp nói riêng. Thái Nguyên là thành phố lớn của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc nước ta, đang trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá và hiện đại hoá với tốc độ nhanh chóng. Quá trình quá trình phát triển đô thị diễn ra trên bình diện rộng, đã làm biến đổi bộ mặt kinh tế, văn hoá, xã hội và kiến trúc của cả thành phố, phường Tân Thịnh cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó.
  • Luận văn tốt nghiệp Môi trường
  • Chuyên ngành Địa chính Môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương
  • Số trang: 64
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2014
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=9437
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page