Luận Văn Tốt Nghiệp Ảnh Hưởng Của Thuốc Trừ Sâu Kinalux 25ec Lên Che Và Tăng Trưởng Của Cá Rô Phi

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by quanh.bv, Oct 8, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Ảnh Hưởng Của Thuốc Trừ Sâu Kinalux 25ec Lên Che Và Tăng Trưởng Của Cá Rô Phi (Oreochromis Niloticus)
  Cá rô phi (Oreochromis niloticus) là một trong những loài được thả nuôi phổ biến ở nước ta trong nhiều thủy vực và cũng là đối tượng được nuôi nhiều trong các mô hình canh tác trên ruộng lúa. Thuốc trừ sâu được sử dụng để phòng và trừ sâu rầy cho lúa là một biện pháp kỹ thuật phổ biến để nâng cao hiệu quả sản xuất. Thuốc trừ sâu vào môi trường nước là một trong những mối nguy có thể ảnh hưởng đến cá thả nuôi. Thuốc trừ sâu Kinalux 25EC chứa họat chất quinalphos là một trong những loại được sử dụng phổ biến trên lúa hiện nay.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
  • Giáo viên hướng dẫn: PGs.Ts. Nguyễn Thanh Phương
  • Tác giả: Dương Minh Vũ
  • Số trang: 45
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1VPoMaaL1cVIQIevlGJW5dSMCjx8vp1RX
   

Share This Page