Luận Văn Thạc Sĩ Ảnh Hưởng Của Tín Ngưỡng Thờ Cúng Tổ Tiên Đối Với Đời Sống Tinh Thần Người Dân Bắc Giang Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Feb 17, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-17_21-34-54.png
  Luận văn khái quát về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam; Nêu những nhân tố tác động đến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đối với đời sống tinh thần người dân Bắc Giang hiện nay; Phân tích thực trạng ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đối với đời sống tinh thần người dân Bắc Giang hiện này và một số vấn đề đặt ra; Một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đối với đời sống tinh thần người dân Bắc Giang hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Nguyễn Đình Tường
  • Tác giả: Nguyễn Thị Việt Anh
  • Số trang: 92
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2015
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1222
  https://drive.google.com/uc?id=1NGLpP-g4z_jeGFyfSBH__2e6X1TNMNay
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page