Luận Văn Thạc Sĩ Áp Dụng Hình Phạt Đối Với Các Tội Phạm Xâm Phạm Sức Khỏe Của Con Người Từ Thực Tiễn Thành Phố

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by quanh.bv, Mar 8, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Áp Dụng Hình Phạt Đối Với Các Tội Phạm Xâm Phạm Sức Khỏe Của Con Người Từ Thực Tiễn Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  Quyền con người luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu không chỉ với việc nghiên cứu chính sách xã hội và pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, mà còn là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng của khoa học pháp lý của mọi quốc gia trên thế giới. Trách nhiệm của Nhà nước và mọi cá nhân trong xã hội chính là đấu tranh bảo vệ nhân quyền. Theo đó, khoản 1 Điều 20 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”
  • Luận văn thạc sĩ luật học,
  • Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Độ
  • Tác giả: Nguyễn Quang Độ
  • Số trang: 81
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2018
  Link Download
  http://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17157
   

Share This Page