Đề Tài Khoa Học Áp Dụng Phương Pháp Dạy Học Tình Huống Trong Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Công Chức Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Mar 9, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Áp Dụng Phương Pháp Dạy Học Tình Huống Trong Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Công Chức Việt Nam
  Sự bùng nổ tri thức khoa học và công nghệ là xu thế đưa nhân loại đến nền văn minh trí tuệ. Trước sự tất yếu phát triển một xã hội thông tin, xu hướng toàn cầu hóa là sự chuyển dịch tất yếu từ những xã hội "đóng" sang những xã hội "mở". Chính điều này sẽ làm cho thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau. Các quốc gia không có cách biệt mà ngày càng liên kết trong một cộng đồng toàn cầu. Sự hợp tác đa phương, song phương ngày càng mở rộng, làn sóng cạnh tranh, sàng lọc ngày càng gay gắt. Xuất hiện trạng thái đa văn hóa trên nền văn hóa truyền thống. Vì vậy, vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc được đặt ra cùng với quá trình hiện đại hóa.
  • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
  • Mã số: 2000-98-078
  • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đào Thị Ái Thi
  • Số trang: 143
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2004
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...boi-duong-can-bo-cong-chuc-viet-nam-5469.html
   

Share This Page