Luận Án Tiến Sĩ Áp Dụng Phương Pháp Điều Chỉnh Đất Trong Triển Khai Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Đô Thị Tại Đô Thị

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Jul 13, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Áp Dụng Phương Pháp Điều Chỉnh Đất Trong Triển Khai Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Đô Thị Tại Đô Thị Trung Tâm Thủ Đô Hà Nội
  Luận án có những kết quả nghiên cứu và đóng góp mới như sau:
  1/ Tổng hợp, đánh giá và chọn lọc những đặc điểm của phương pháp điều chỉnh đất và biện pháp áp dụng phương pháp này trong triển khai dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên thế giới gồm: (i) quá trình hình thành và phát triển; (ii) khái niệm, thuật ngữ; (iii) phương thức thực hiện; (iv) đặc điểm của phương pháp.
  2/ Nêu được cơ chế thực hiện tại Việt Nam khi áp dụng phương pháp điều chỉnh đất trong triển khai dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất.
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. KTS Lê Trọng Bình, TS. KTS Trần Thị Lan Anh
  • Tác giả: Nguyễn Dư Minh
  • Số trang: 179
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc Hà Nội 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=37710
  https://drive.google.com/uc?id=1GqHVLdAoflRU0iVD8vZlT0zibMaidC6V
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page