Luận Án Tiến Sĩ Bài Toán Biên Đối Với Phương Trình Đạo Hàm Riêng Mờ Dạng Hyperbolic

Discussion in 'Chuyên Ngành Phương Trình Vi Phân Và Tích Phân' started by quanh.bv, Aug 23, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  - Định nghĩa được hai loại nghiệm tích phân tương ứng với hai kiểu đạo hàm Hukuhara suy rộng của hàm hai biến giá trị số mờ của bài toán biên địa phương cho phương trình hyperbolic mờ có trễ. Chứng minh được sự tồn tại và duy nhất của từng loại nghiệm tích phân mờ của bài toán biên địa phương cho phương trình hyperbolic mờ có trễ trong miền bị chặn và miền vô hạn.
  - Xây dựng khái niệm tích phân Riemann - Liouville cho hàm hai biến giá trị mờ và chứng minh tính đúng đắn của định nghĩa thông qua việc sử dụng Định lý Stacking. Từ đó đưa ra khái niệm về đạo hàm gH-Caputo cùng nhiều ví dụ minh họa.
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Phương trình vi phân và tích phân
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Kim Sơn, PGS.TS. Hoàng Việt Long
  • Tác giả: Hà Thị Thanh Tâm
  • Số trang: 113
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=31713
   

Share This Page