Luận Văn Thạc Sĩ Bài Toán Điều Khiển Tối Ưu Toàn Phương Mô Tả Bởi Hệ Phương Trình Vi Phân Đại Số Tuyến Tính

Discussion in 'Chuyên Ngành Toán Giải Tích' started by nhandanglv123, Jul 23, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Bài Toán Điều Khiển Tối Ưu Toàn Phương Mô Tả Bởi Hệ Phương Trình Vi Phân Đại Số Tuyến Tính
  Do yêu cầu thực tiễn, bài toán điều khiển tối ưu mô tả bởi hệ phương trình vi phân thường đã được nghiên cứu khá trọn vẹn và đã đạt được các kết quả cơ bản, điển hình là nguyên lí cực đại Pontryagin và phương pháp quy hoạch động. Cũng do những yêu cầu của kĩ thuật, khoa học và công nghệ, bắt đầu từ những năm 1980, phương trình vi phân đại số (Differential-Algebraic Equations) mô tả các hệ thống phức tạp (trong cơ học người máy, hóa học, điều khiển tàu vũ trụ,...) đã được nghiên cứu mạnh mẽ trên thế giới. Bài toán điều khiển tối ưu với hàm mục tiêu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính đã được một số nhóm nghiên cứu trên thế giới (Nga, Đức,...) cố gắng giải quyết.
  • Luận văn thạc sĩ toán học
  • Chuyên ngành Toán giải tích
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Tạ Duy Phượng
  • Tác giả: Chu Thị Hồng
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 2015
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-10700
   

Share This Page